کد ts-19  
عنوان اول اثربخشی آموزش مهارت خودکنترلی بر خشم نوجوانان ناشنوا و کم شنوا  
نویسنده سیده طاهره فاطمی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1390شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 14 بهمن 1394