کد ts-1024  
عنوان اول مقایسه میزان فرسودگی شغلی معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی، ناشنوا و عادی مقطع ابتدایی  
نویسنده غلامحسین حسینی دشت بیاض  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند  
مقطع کارشناسی ارشد  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 25 اسفند 1394