کد ts-1023  
عنوان اول مقایسه میزان فرسودگی شغلی بین معلمان مراکز آموزشی عقب مانده ذهنی، ناشنوا، نابینا و چند معلولیتی و ارتباط آن با مسند مهارگری  
نویسنده عباس رسولی  
استاد راهنما علی اصغر احمدی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه تهران  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته روان شناسی عمومی  
سال دفاع 1383شمسی  
تعداد صفحه 115  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 25 اسفند 1394