کد ts-1021  
عنوان اول مقایسه میزان سلامت روان در مادران کودکان ناشنوا ومادران کودکان عادی  
نویسنده سعید عابدپور  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند  
مقطع کارشناسی ارشد  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 25 اسفند 1394