کد ts-1020  
عنوان اول مقایسه میزان خودکار آمدی در کودکان ناشنوا و عادی مقاطع ابتدایی در شهرستان فسا در سال تحصیلی 88 - 87  
نویسنده سمیه راه نورد  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1388شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 25 اسفند 1394