کد ts-1019  
عنوان اول مقایسه هوش کلامی کودکان ناشنواو کودکان کاشت حلزون با کودکان عادی (12 -9 ) شهر اصفهان  
نویسنده فاطمه معلم  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان  
مقطع کارشناسی ارشد  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 25 اسفند 1394