کد ts-1015  
عنوان اول مقایسه وضعیت بهداشتی دهان و دندان نوجوانان ناشنوا و نوجوانان شنوا در تهران در سال 1385  
نویسنده زهرا شه مرادی  
استاد راهنما مژگان فایضی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه شاهد  
مقطع دکتری  
رشته دندانپزشکی  
سال دفاع 1386شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 25 اسفند 1394