کد ts-1013  
عنوان اول مقایسه و سلامت روان مادران کودکان اوتیستیک ومادران کودکان ناشنوا  
نویسنده سعیده زایری  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1390شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 25 اسفند 1394