کد ts-1012  
عنوان اول مقایسه نیم کره‌های مسلط مغز در افراد شنوا،ناشنوای مادرزادی اکتسابی در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز  
نویسنده محمدرضا طاهری  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1391شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 25 اسفند 1394