کد ts-1009  
عنوان اول مقایسه نظریه ذهن و ذهن آگاهی در افراد ناشنوا - کم شنوا با افراد عادی 16-20  
نویسنده ملیحه خازنی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1392شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 25 اسفند 1394