ردیف کد عنوان نوع نویسنده دانشگاه استاد راهنما زبان موضوع تاریخ ثبت در بانک
1 ts-2  آسیب شناسی آموزش تلفیقی دانش آموزان ناشنوا دوره ی ابتدایی شهر قم از دیدگاه مدیران -معلمان و والدین آنان در سال تحصیلی 91-1390    سیده زهرا موسوی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک    فارسی    14 بهمن 1394 
2 ts-7  اثر آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبودی مهارت های ارتباطی کودکان ناشنوا    حمید پورجعفر  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائنات    فارسی    14 بهمن 1394 
3 ts-18  اثربخشی آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت    فرحدخت یکتایی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان    فارسی    14 بهمن 1394 
4 ts-19  اثربخشی آموزش مهارت خودکنترلی بر خشم نوجوانان ناشنوا و کم شنوا    سیده طاهره فاطمی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری    فارسی    14 بهمن 1394 
5 ts-20  اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری و کنترل خشم در دانش آموزان ناشنوا مقطع ابتدایی استان کردستان    چمن مام لی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کردستان    فارسی    14 بهمن 1394 
6 ts-22  اثربخشی آموزشی قدردانی بر افکار خود کشی، معنای زندگی و نیازهای بنیادی روانشناختی مادران کودکان ناشنوای شهر اصفهان    مریم عابدی جزی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان    فارسی    14 بهمن 1394 
7 ts-23  اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و برنامه مداخله ای آموزش منطقی هیجانی رفتاری بر سلامت روان و فرزند پروری والدین کودکان ناشنوا و آهسته گام    آذر متین  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی    فارسی    14 بهمن 1394 
8 ts-26  اثر بخشی تئاتر بر افزایش مهارت گفتاری ودرک گفتار در دانش اموزان ابتدایی ناشنوای شهرستان اردبیل    افسانه صابری نصر آبادی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر    فارسی    14 بهمن 1394 
9 ts-27  اثربخشی ذهن آگاهی برسازگاری فردی و اجتماعی مادران دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا    نیره محمدپور  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان    فارسی    14 بهمن 1394 
10 ts-30  ارتباط بین توصیف بدنی فعالیت بدنی وسازگاری اجتماعی دانش آموزان ناشنوا دوره متوسطه استانهای جنوب شرق    لیلی علیرضایی موسی آبادی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمان        15 بهمن 1394 
11 ts-36  ارزشیابی امکانات و تسهیلات موجود در زمینه توانبخشی حرفه‌ای ناشنوایان در ایران    محمدمهدی عظیمی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران    فارسی    15 بهمن 1394 
12 ts-41  استفاده از نقاشی درکاهش مشکلات هیجانی کودکان ناشنوا    لیلی محتشم  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی    فارسی    15 بهمن 1394 
13 ts-42  اصول مرجع گزینی در گفتار کودکان عادی کودکان نابینا و کودکان ناشنوا    شقایق رحیمیان فرد  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات فارس    فارسی    15 بهمن 1394 
14 ts-50  بررسی QT Interval در ناشنوایان مادرزادی مدارس ناشنوایان استان اصفهان سال 1375    مهدی تقوی,محمدرضا سرجمعی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد     فارسی    15 بهمن 1394 
15 ts-53  بررسی اثربخشی آموزش تلقیح استرس(SIT)مایچن بام بر افزایش سرسختی روانشناختی والدین کودکان ناشنوا و نابینا    غزال محمدپور  دانشگاه آزا داسلامی، واحد قوچان    فارسی    15 بهمن 1394 
16 ts-55  بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت مفس دانش آموزان پسر ناشنوای مقطع راهنمایی و دبیرستان مدارس شهر اراک    مجید عزیزی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه    فارسی    15 بهمن 1394 
17 ts-59  بررسی اثربخشی مفاهیم عقلانی- هیجانی بر روی سلامت روان مادران کودکان استثایی(ناشنوا) در سال 94-93    سهیلا سلیمان زاده  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کردستان    فارسی    15 بهمن 1394 
18 ts-61  بررسی اختلالات واجی بین دانش آموزان ناشنوای تلفیقی و استثنایی    مریم بهگام  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری    فارسی    15 بهمن 1394 
19 ts-64  بررسی ارتباط کیفیت دلبستگی و شادکامی با تاب آوری در والدین کودکان ناشنوای شهر بیرجند    عباس مردانی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    15 بهمن 1394 
20 ts-67  بررسی اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی دانش آموزان متوسطه ناشنوا استان های کرمان و فارس    سمنبر مرادی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمان    فارسی    15 بهمن 1394 

صفحه 1 از 232, نمايش 20 رکورد از 4629 رکورد, شروع 1, پايان 20