ردیف کد عنوان نوع نویسنده دانشگاه استاد راهنما زبان موضوع تاریخ ثبت در بانک
1 ts-2191  طراحی وسیله توانبخشی برای کودکان ناشنوای 6-4 سال (وسیله سنجش شدت اصوات در فضاهای مختلف)      دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  داورزنی آبائی      4 اردیبهشت 1395 
2 ts-2862  مقایسه سازگاری اجتماعی،سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان نابینا و ناشنوا مقطع راهنمایی شهر اهواز          فارسی    10 اردیبهشت 1395 
3 ts-2876  مقایسه عملکرد حافظه سمعی و بصری دانش‌آموزان دختر و پسر ناشنوا، نابینا و عادی در گروههای سنی 8 و 10 و 12 ساله      دانشگاه آزاد اسلامی ، خوراسگان‌  حسین مولوی   فارسی    10 اردیبهشت 1395 
4 ts-2969  بررسی مقایسه‌ای عزت نفس و شادکامی در معلولین نابینا، ناشنوا، و جسمی حرکتی و افراد عادی شهر بیرجند      دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    11 اردیبهشت 1395 
5 ts-3077  بررسی میزان عزت نفس دانش‌آموزان ناشنوا، نابینا، عادی استان مازندران سال ()76-77      دانشگاه آزاد اسلامی‌. واحد تهران مرکزی‌  فرح لطفی کاشانی‌  فارسی    12 اردیبهشت 1395 
6 ts-3098  بررسی و مقایسه بهزیستی ذهنی در خانواده های دارای کودک ناشنوا و نابینا با کودکان عادی در شهر بیرجند      مریم     فارسی    12 اردیبهشت 1395 
7 ts-3104  بررسی و مقایسه تعداد واژگان گفتاری و نوع آنها با استفاده از داستان مصور در دانش آموزان شنوا و ناشنوای پس‌، پایه پنجم دبستانهای عادی و استثنایی شهر تهران      دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران مرکزی  مریم سیف نراقی  فارسی    12 اردیبهشت 1395 
8 ts-3109  بررسی و مقایسه سازگاری اجتماعی کودکان ونوجوانان ناشنوا و کم توان ذهنی در شهرستان شیروان      دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند  مریم هوشیارمقدم  فارسی    12 اردیبهشت 1395 
9 ts-3117  بررسی و مقایسه کارایی درونی آموزش ناشنوا و نابینا در مقطع راهنمایی استان اصفهان طی سالهای 1374 – 1377      دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد خوراسگان‌  غلامرضا احمدی   فارسی    12 اردیبهشت 1395 
10 ts-3201  بررسی نگرش اولیاء و مربیان دانش‌آموزان عادی و نابینا نسبت به آینده شغلی و حرفه‌ای جوانان نابینا      دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران مرکزی  باقر غباری بناب   فارسی    13 اردیبهشت 1395 
11 ts-4459  آموزش کنترل خشم بر پرخاشگری و ابراز وجود دانش‌آموزان 11-7 ساله معلول جسمی حرکتی      دانشگاه تهران  مهناز استکی  فارسی    27 اردیبهشت 1395 
12 ts-4618  بررسی نگرش والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش‌پذیر شهرستان شاهین شهر نسبت به معلولیت فرزندانشان در سال تحصیلی 82 - 1381      سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان  زهرا رهبر   فارسی    28 اردیبهشت 1395 
13 ts-14854  جودة خدمات الرعایة الاجتماعیة لذوی الاحتیاجات الخاصة : دراسة مطبقة علی مراکز التأهیل الشامل للذکور والإنات بمدینة الریاض      جامعة الأمیرة نورة بنت عبد الرحمن  عبد الله بن سعد الرشود  عربی  معلولان  6 مرداد 1396 
14 ts-15747  دراسة مقارنة فی مفهوم الذات بین الأطفال ذوی صعوبات التعلم والعادیین      جامعة الملک سعود، کلیة التربیة    عربی  معلولان  17 مرداد 1396 
15 ts-15785            عربی  ناشنوایان  18 مرداد 1396 
16 ts-15791            عربی  ناشنوایان  18 مرداد 1396 
17 ts-15875  نظرة المجتمع للمعاق بصریا وعلاقتها بالتکیف الاجتماعی       جامعة الفاتح، کلیة الآداب  عبد السلام سالم الغریانی  عربی  نابینایان  19 مرداد 1396 
18 ts-16736  تأثیر الدمج الجزئی بین تلامیذ متلازمة داون والأسویاء علی تعلم بعض المهارات الأساسیة وسباحة الزحف علی البطن بدولة الکویت      جامعة الزقازیق. کلیة التربیة الریاضیة بنین  ایمان حسن محمد الحارونی ، طارق محمد ندا السید ، طارق مهدی عطیة  عربی  معلولان  19 شهریور 1396 
19 ts-17361  اتجاهات المعلمین نحو دمج المعاقین عقلیاً القابلین للتعلم بمدارس التعلیم العام وعلاقتها بالسلوک التکیفی لدی تلامیذهم      جامعة حلوان. کلیة التربیة  سهیر محمود أمین  عربی    11 مهر 1396 
20 ts-17362  فاعلیة برنامج تدریبی قائم علی التأهیل المهنی لتحسین التوافق النفسی والاجتماعی لدی المعاقین عقلیا القابلین للتعلم      جامعة بنی سویف. کلیة التربیة  سلیمان محمد سلیمان محمود  عربی  معلولان  11 مهر 1396 

صفحه 1 از 234, نمايش 20 رکورد از 4677 رکورد, شروع 1, پايان 20