ردیف کد عنوان نوع نویسنده دانشگاه استاد راهنما زبان موضوع تاریخ ثبت در بانک
141 ts-1070  تأثیر آموزش هوش هیجانی با رویکرد شناختی رفتاری بر افزایش هویت دانش آموزان نابینا و ناشنوا مقطع دبیرستانی    مهدی جعفرنژاد خلیل اباد  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    15 فروردین 1395 
142 ts-1798  بررسی تاثیر قصه درمانی بر میزان پرخاشگری دانش‌آموزان پسر ناشنوا    فاطمه امینی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان  ابراهیم علیزاده‌موسوی  فارسی    30 فروردین 1395 
143 ts-1799  بررسی تأثیر کامپیوتر بر فرآیند یاددهی- یادگیری دانش‌آموزان ناشنوا از دیدگاه معلمان استثنایی استان آذربایجان غربی    فریبا رضایی  دانشگاه پیام نور، واحد ری  محسن عیسوی  فارسی    30 فروردین 1395 
144 ts-1800  بررسی تاثیر لب خوانی بر مهارت گفتاری دانش آموزان دبیرستانی ناشنوا    هدیه منصور کیایی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن    فارسی    30 فروردین 1395 
145 ts-1801  بررسی تأثیر نقاشی درمانی(نقاشی آزاد) بر کاهش اختلال‌های رفتاری کودکان ناشنوای مقطع ابتدایی کرمانشاه    مینو فولادوند  دانشگاه رازی کرمانشاه  محسن حجت خواه       30 فروردین 1395 
146 ts-1802  بررسی تأثیر نویز سفید بر شاخص های OAEs در افراد شنوای 25 - 18 سال    احمد زینال‌زاده  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  مهدی اکبری  فارسی    30 فروردین 1395 
147 ts-1803  بررسی سندرم Jervell-Lange-Nielsen در کودکان با کری حسی عصبی در مدارس باغچه بان تهران    هومن امیرفرزان  ، دانشگاه علوم پزشکی تهران  سید عبدالحسین طباطبایی   فارسی    30 فروردین 1395 
148 ts-1804  بررسی شیوع کاهش شنوایی و عوامل وابسته به آن در کودکان ورودی به دبستانهای استان کرمان در سال تحصیلی 82-81    صدف طاهری  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان  علی اکبر طاهری  فارسی    30 فروردین 1395 
149 ts-1805  بررسی شیوع و مطالعه عوامل زمینه‌ساز خطر نابینایی شنوایی در دبستانهای نابینایان شهرتهران با ارایه الگوهای توانبخشی    فرانک امامی  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  محمد فرهادی  فارسی    30 فروردین 1395 
150 ts-1806  بررسی علل ژنتیکی ناشنوایی ارثی همراه با distal Renal Tubular Acidosis در 10 خانواده ایرانی    فاطمه زینعلی  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  حسن اتوکش  فارسی    30 فروردین 1395 
151 ts-1807  بررسی علل ناشنوایی s.n در کودکان زیر 16 سال مراجعه کننده به مجتمع توانبخشی ناشنوایان بهزیستی استان تهران در سال 1374.     حسن عطار  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  نعیمه دانشمندان‌  فارسی    30 فروردین 1395 
152 ts-1808  بررسی عملکرد شناختی و مهارت خواندن در ناشنوایان نسل اول و ناشنوایان نسل دوم    الهام افروزه  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان    فارسی    30 فروردین 1395 
153 ts-1809  بررسی عوامل موثر بر مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ناشنوای دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی    فرهاد فخرایی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه  علی مصطفایی  فارسی    30 فروردین 1395 
154 ts-1810  بررسی عوامل موثر در ناشنوایی حسی عصبی کودکان پیش دبستانی مراکز آموزشی ناشنوایان، تهران 76-1374    ژیلا صدیقی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران  فرشته مجلسی  فارسی    30 فروردین 1395 
155 ts-1811  بررسی عوامل موثر گرایش دانش آموزان آسیب دیده شنوایی به رشته تحصیلی کامپیوتر(تصویرسازی) شاخه کار-دانش استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی93-1392    زرین فرهادی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه  میرمحمد عباس زاده  فارسی    30 فروردین 1395 
156 ts-1812  بررسی فراوانی انواع و علل معلولیتهای ذهنی و جسمی و حسی حرکتی در کودکان و نوجوانان سنین مدرسه در شهر کرمانشاه    نوشین حیدریان  دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران مرکزی‌  آقای غباری  فارسی    30 فروردین 1395 
157 ts-2033  تاثیر آسیب شنوایی بر پیشرفت ریاضیات دانش‌آموزان کم‌شنوای پایه چهارم ابتدائی شهرستان‌های استان تهران    فاطمه جارچیان  دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری  علی اصغر کاکو‌جویباری   فارسی    31 فروردین 1395 
158 ts-2034  تأثیر آموزش بر شکوفایی استعداد ها و توانایی های ناشنوایان در مقطع پیش دبستانی(6-7سالگی)    عارفه سیاوش ششاه عنایتی  دانشگاه تهران        31 فروردین 1395 
159 ts-2035  تاثیر آموزش خودکنترلی بر افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری دانش‌آموختگان دختر ناشنوا    مریم‌السادات میرصابری  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  فیروزه کاوسی  فارسی    31 فروردین 1395 
160 ts-2036  تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان ناشنوا پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر تهران    مریم مهدوی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  کامبیز پوشنه      31 فروردین 1395 

صفحه 8 از 232, نمايش 20 رکورد از 4629 رکورد, شروع 141, پايان 160