ردیف کد عنوان نوع نویسنده دانشگاه استاد راهنما زبان موضوع تاریخ ثبت در بانک
101 ts-2991  مقایسه مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ناشنوا و عادی شهر فسا    ماندانا رنجبر  دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فسا    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
102 ts-2996  مقایسه مهارت های فراشناختی و امید به زندگی والدین کودکان عادی با کودکان ناشنوا    صغری مسعودی  دانشگاه آزاد اسلامی    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
103 ts-3000  مقایسه میزان تفاوت اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان ناشنوا و شنوا در مقطع ابتدایی    سارا بامداد  دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمینی شهر    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
104 ts-3006  مقایسه تئوری ذهن بین کودکان ناشنوا و شنوا    مهنوش قائنی حصاروئیه  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
105 ts-3008  مقایسه تئوری ذهن و هوش اجتماعی افراد نابینا ناشنوا و افراد عادی    سمیرا مصباحی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل        12 اردیبهشت 1395 
106 ts-3013  مقایسه بروز اضطراب در نوجوانان عادی و ناشنوا    احمد عنافچه  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر.    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
107 ts-3019  مقایسه تعادل ایستا و پویا در کودکان شنوا و ناشنوا    معصومه حسینی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
108 ts-3018  مقایسه تأثیر آموزش یادگیری توزیعی و فشرده در بین دانش آموزان استثنایی ناشنوای استان گیلان    جهانگیر عبدی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
109 ts-3020  مقایسه تعادل ایستا و پویا ورزشکاران (فوتسال ، والیبال ، کشتی ) و غیر ورزشکاران ناشنوا    رضا رودگر  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
110 ts-3024  توصیف نحوه گذراندن اوقات فراغت ناشنوایان و کم شنوایان شهر کرمان با تاکید بر فعالیت بدنی    سمیه انجم شعاع  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمان    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
111 ts-3027  تاثیر تست دینامیک روی مهارت نوشتن دانش آموزان ناشنوا در ایران    مریم لاله  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
112 ts-3028  تاثیر تمرینات مبنی ترامپلین بر تعادل دختران 6-12 ساله ناشنوا    ریحانه نظیری  دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
113 ts-3047  بررسی‌مسائل ‌مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشنوایان پانزده ‌الی پنجاه ساله مراجعه‌کننده ‌به ‌مجتمع ‌بهزیستی‌ناشنوایان ‌شهر تهران    شهین معصومی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
114 ts-3052  بررسی مشکلات هیجانی کودکان ناشنوا و عادی بر اساس تست ترسیم آدمک گودیناف در شهر زابل    هدی قنبری  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
115 ts-3053  بررسی مقایسه افسردگی و اضطراب میان مادران دارای کودکان معلول (عقب مانده ذهنی،نابینا،ناشنوا)و مادران کودکان عادی شاغل به تحصیل در شهر مشهد سال تحصیلی 92-91.    مریم زابلی مقدم  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
116 ts-3058  بررسی مقایسه ای اختلالات روانی و مشکلات رفتاری در کودکان نابینا و ناشنوا و عادی    مینا احمدیان  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
117 ts-3062  بررسی مقایسه ای حافظه دیداری و نگهداری توجه دردانش آموزان ناشنواوعادی مقطع ابتدایی شهرستان بناب    فرشته شفیعی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
118 ts-3065  بررسی مقایسه ای رضایت زناشویی، سلامت روانی و کیفیت زندگی والدین کودکان نابینا، ناشنوا، عقب مانده ذهنی و عادی    سپیده پیامانی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات زنجان    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
119 ts-3066  بررسی مقایسه ای سازگاری دروالدین دانش آموزان ناشنواونابینای شهرستان ابهر.    علیرضا نظری  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
120 ts-3071  بررسی میزان رضایت دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا از خدمات کتابخانه های عمومی شهر اصفهان    عاطفه لاری  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز    فارسی    12 اردیبهشت 1395 

صفحه 6 از 232, نمايش 20 رکورد از 4629 رکورد, شروع 101, پايان 120