ردیف کد عنوان نوع نویسنده دانشگاه استاد راهنما زبان موضوع تاریخ ثبت در بانک
81 ts-2272  رابطه هوش هیجانی و راهبردهای مقابله ای با شادکامی دانش آموزان ناشنوا    حسین شرافت راد  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات    فارسی    5 اردیبهشت 1395 
82 ts-2844  مقایسه خود پنداره و سازگاری بین افراد نابینا، ناشنوا و عادی دختران دبیرستانی    زهرا بابایی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس    فارسی    10 اردیبهشت 1395 
83 ts-2850  مقایسه راهبردهای مقابله ای و سلامت روان والدین کودکان ناشنوا و کم نوان ذهنی بابل.     محسن کاویانی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری    فارسی    10 اردیبهشت 1395 
84 ts-2851  مقایسه رشد اجتماعی کودکان ناشنوا با کودکان دارای اختلالات زبانی - گفتاری شهر قوچان.     اشرف سید کابلی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان    فارسی    10 اردیبهشت 1395 
85 ts-2854  مقایسه رضایت شغلی و سلامت روان معلولین نابینا، ناشنوا و جسمی ـ حرکتی شهر مشهد سال 85 - 1384.     مرجان ملک پور      فارسی  معلولان -- اشتغال ، رضایت از کار  10 اردیبهشت 1395 
86 ts-2862  مقایسه سازگاری اجتماعی،سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان نابینا و ناشنوا مقطع راهنمایی شهر اهواز          فارسی    10 اردیبهشت 1395 
87 ts-2863  مقایسه سازگاری اجتماعی کودکان ناشنوا با کودکان کم توان ذهنی در شهر شیروان     مریم هوشیار مقدم  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    10 اردیبهشت 1395 
88 ts-2864  مقایسه سبکهای دلبستگی و تاب آوری در افراد دارای اختلال بینایی ، شنوایی و افراد عادی    فریده زارعی      فارسی    10 اردیبهشت 1395 
89 ts-2868  مقایسه سلامت روانی دانش آموزان نابینا ، ناشنوا و عادی شهرستان اهواز در مقطع راهنمایی تحصیلی سال 77-1376     مهسا یاقوتی  دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اهواز    فارسی    10 اردیبهشت 1395 
90 ts-2869  مقایسه سلامت روانی و بهزیستی روان شناختی افراد متاهل و مجرد نابینا و ناشنوا در بجنورد     شبنم نظریان نامانلو   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    10 اردیبهشت 1395 
91 ts-2870  مقایسه سلامت مادران کودکان ناشنوا با مادران کودکان عادی شهر مشهد     مریم بالغی  دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قوچان    فارسی    10 اردیبهشت 1395 
92 ts-2872  مقایسه شیوه های فرزند پروری والدین بین دو گروه از دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی مقطع راهنمایی شهر شیراز     زهرا بی باک وراوی   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا    فارسی    10 اردیبهشت 1395 
93 ts-2877  مقایسه عملکرد شناختی و مهارت خواندن در ناشنوایان نسل اول و ناشنوایان نسل دوم     الهه افروزه   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان    فارسی    10 اردیبهشت 1395 
94 ts-2880  مقایسه فراشناخت و هوش عملی دانش آموزان ناشنواو عادی مقطع راهنمایی استان مازندران     عیسی سلم زاده  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات مازندران    فارسی    10 اردیبهشت 1395 
95 ts-2882  مقایسه کمال گرایی سبک اسنادی و مثبت اندیشی در بین والدین دانش آموزان ناشنوا وعادی شهر همدان     لیلا شهبازی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان    فارسی    10 اردیبهشت 1395 
96 ts-2969  بررسی مقایسه‌ای عزت نفس و شادکامی در معلولین نابینا، ناشنوا، و جسمی حرکتی و افراد عادی شهر بیرجند      دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    11 اردیبهشت 1395 
97 ts-2971  بررسی مقایسه‌ای مولفه‌های هوشی در کودکان ناشنوا عادی مقطع ابتدایی پایه چهارم در شهرستان زاهدان     نرجس گنجعلی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    11 اردیبهشت 1395 
98 ts-2979  بررسی میزان DMFT و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر مراکز آموزشی ناشنوایان شهر تهران    آرش محتشمیان  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی    فارسی    11 اردیبهشت 1395 
99 ts-2987  مقایسه کیفیت دلبستگی بین مادر و کودک در گروه دانش آموزان ناشنوا و عادی    زهرا نخعی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    12 اردیبهشت 1395 
100 ts-2988  مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس دختران ناشنوای ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس متوسطه شهر تهران    زهرا کریم زاده  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر    فارسی    12 اردیبهشت 1395 

صفحه 5 از 232, نمايش 20 رکورد از 4629 رکورد, شروع 81, پايان 100