ردیف کد عنوان نوع نویسنده دانشگاه استاد راهنما زبان موضوع تاریخ ثبت در بانک
61 ts-248  بررسی تاثیر تماس اجتماعی برنگرش دانش آموزان عادی نسبت به دانش آموزان ناشنوا ویکپارچه سازی آموزشی آنهادردورة متوسطة شهرمشهد    علی دادور  دانشگاه تهران  احمد به پژوه  فارسی    19 بهمن 1394 
62 ts-249  بررسی تاثیر تمرینات تقویت حافظه کوتاه مدت شنیداری کلامی بر میانگین طول گفته در کودکان کم شنوای شدید 4 تا 6 ساله    رکسانا یادگارآذری  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  طاهره سیماشیرازی  فارسی    19 بهمن 1394 
63 ts-250  بررسی تاثیر عوامل آموزش حرفه‌ای بر اشتغال ناشنوایان شهر مشهد طی سالهای 1374 – 1378    محمدجواد ابراهیمی ,پروا آقاجانلو  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران  علی چابک       19 بهمن 1394 
64 ts-992  ناشنوایان و نقاشی (پژوهش،تشخیص و درمان)    مریم سادات سیادتجو  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    24 اسفند 1394 
65 ts-993  نقش کنترل عواطف، ادراک خود و استرس در پیش بینی سازگاری افراد ناشنوا    اعظم عسکری اصل  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اردبیل    فارسی    24 اسفند 1394 
66 ts-994  نقش مکانیزم های دفاعی،تاب آوری و همدلی در پیش بینی کیفیت زندگی دانش آموزان ناشنوا    مهدی مخبری سنگری  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اردبیل    فارسی    24 اسفند 1394 
67 ts-995  نمایش عروسکی و کودکان ناشنوا. پروژه عملی: کارگردانی و اجرای نمایش عروسکی « آواز خیابان »    زهرا هاشمی  دانشگاه تهران  یدالله وفاداری  فارسی    24 اسفند 1394 
68 ts-996  نمایشنامه نویسی برای کودکان ناشنوا چالش‌ها - راهبردها    حمید قاسم‌زادگان جهرمی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  بهروز محمودی بختیاری   فارسی    24 اسفند 1394 
69 ts-997  نیازسنجی تکنولوژی های کمک توانبخشی – نوجوانان دانش آموز کم شنوا و ناشنوا، شهر اهواز، سال 1392.    معصومه زمان  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران  نیکتا حاتمی زاده  فارسی    24 اسفند 1394 
70 ts-998  نیازها و توانایی های کودکان نابینا و ناشنوا از دیدگاه والدین و معلمان آنها    فاطمه رئیس زاده   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا    فارسی    24 اسفند 1394 
71 ts-999  میزان تاثیر توکل به خدا و امیدواری بر سلامت روان مادران کودکان نابینا و ناشنوا و آهسته گام    کبری بهرام راد  دانشگاه تهران  باقر غباری بناب  فارسی    24 اسفند 1394 
72 ts-1000  میزان بهره‌مندی ناشنوایان از رسانه‌ها ( با تاکید بر رسانه های تصویری )    فرشته میرزاآقا  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  حسین‌علی افخمی   فارسی    24 اسفند 1394 
73 ts-1001  مقایسه یادگیری ریاضی بین دانش‌آموزان ناشنوا و شنوا    معصومه ابوالحسنی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب  محمد نوریان   فارسی    24 اسفند 1394 
74 ts-1002  مقایسه هوش غیرکلامی دانش‌آموزان شنوا و ناشنوا    حسین عمادی استرآبادی  دانشگاه تهران  حیدرعلی هومن      24 اسفند 1394 
75 ts-1004  مقایسه هوش معنوی و سلامت روانی مادران دارای کودکان ناشنوا٬ نابینا و عادی    پروین دبیریان  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  غلامرضا محمودی      25 اسفند 1394 
76 ts-1005  مقایسه هوش هیجانی دختران عادی و ناشنوا مقطع دبیرستان شهر تهران    مطهره ایرانمنش  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  مهدیه صالحی  فارسی    25 اسفند 1394 
77 ts-1006  مقایسه هوش هیجانی در دانش آموزان عادی و ناشنوائی مقطع دبیرستان در شهر تهران    الناز کوروش فیضی  دانشگاه تهران  پرویز شریفی درآمدی  فارسی    25 اسفند 1394 
78 ts-1007  مقایسه هوش‌بهر عملی و اضطراب دانش‌آموزان عادی و نا‌شنوا    زهره صالح اردستانی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  مهدیه صالحی  فارسی    25 اسفند 1394 
79 ts-1008  مقایسه هویت یابی دانش آموزان دختر ناشنوا و نابینای دوره راهنمایی شهر تهران‌    زهرا حکیم جوادی  دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران مرکزی  مهدیه صالحی  فارسی    25 اسفند 1394 
80 ts-1009  مقایسه نظریه ذهن و ذهن آگاهی در افراد ناشنوا - کم شنوا با افراد عادی 16-20    ملیحه خازنی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام    فارسی    25 اسفند 1394 

صفحه 4 از 232, نمايش 20 رکورد از 4629 رکورد, شروع 61, پايان 80