ردیف کد عنوان نوع نویسنده دانشگاه استاد راهنما زبان موضوع تاریخ ثبت در بانک
61 ts-2184  طراحی تولید درس افزار الکترونیکی ریاضی بر مبنای مدل گانیه و بررسی تاثیر آن بر پیشرفت درسی دانش آموزان ناشنوا    سمیه سهرابی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
62 ts-2186  طراحی فضای آموزشی و مرکز توانبخشی برای کودکان ناشنوای 2 تا 12 سال ( مدرسه کودکان ناشنوا)    لیلا اسدالهی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
63 ts-2189  طراحی معماری مجموعه فرهنگی ناشنوایان، با رویکرد آموزش هنرهای کاربردی در شهر تهران    آرمین منصوری  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات البرز    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
64 ts-2190  طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص الفبای دستی ناشنوایان با استفاده از بینایی ماشین    حسین هوشمندی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
65 ts-2194  طراحی یک مجتمع آموزشی برای کودکان استثنائی ناشنوا    فرزانه ریاحی دهکردی  دانشگاه تهران    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
66 ts-2197  فراروندهای شعرمناسب کودکان ناشنوا و تحلیل موسیقیایی آن    عبدالرحمن حواشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
67 ts-2202  مرکز آموزش و آمادگی اجتماعی ناشنوایان    آرش کرمی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
68 ts-2213  مقایسه آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و عزت نفس در زنان ناشنوا و نابینا با همتایان عادی    سیده فاطمه حسینی کلگو  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
69 ts-2216  مقایسه احساس تنهایی، پرخاشگری و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی شهر اهواز    آزیتا حاجیانی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
70 ts-2217  مقایسه احساس تنهایی، طرحواره های ناسازگار اولیه و شادکامی در دانش آموزان ناشنوا و عادی    رقیه فرجی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
71 ts-2218  مقایسه احساس تنهایی دانش اموزان پسر ناشنوا وعادی مقطع راهنمایی شهرستان اهواز    راضیه لبخنده  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
72 ts-2224  مقایسه استرس و منبع کنترل بین والدین دارای فرزند ناشنوا و والدین دارای فرزندان عادی شهرستان فسا درسال 89-88.     سودابه کهن زاهدانی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
73 ts-2225  مقایسه اضطراب نوجوانان ناشنوا و شنوا    زهرا حاجیان فروشانی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
74 ts-2226  مقایسه امید به زندگی و سرسختی روانشناختی بین کودکان سرطانی و کودکان ناشنوا     بلاسم براجعی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
75 ts-2262  رابطه انگیزش ریاضیات با اضطراب ریاضی در دانش آموزان ناشنوای اراک و قم در سال تحصیلی 91-92    فریبا علیمرادی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر    فارسی    5 اردیبهشت 1395 
76 ts-2263  رابطه باورهای فراشناختی با اظطراب ریاضی در دانش اموزان ناشنوا    ماه منیر مهدوی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر    فارسی    5 اردیبهشت 1395 
77 ts-2266  رابطه بین سرسختی روانشناختی و خودکار آمدی در بین دانش آموزان ناشنوایی شهر شیراز    تهمینه جوکار  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت     فارسی    5 اردیبهشت 1395 
78 ts-2267  رابطه چشم انداز زمانی و تعلل ورزی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان ناشنوا بروجرد در سال تحصیلی 91-92    سمانه علایی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر    فارسی    5 اردیبهشت 1395 
79 ts-2268  رابطه ی راهبردهای مقابله ای و سلامت عمومی با شیوه ادراک والدین دارای فرزند ناشنوا در استان البرز سال تحصیلی93-92    امیر نوبخت  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج    فارسی    5 اردیبهشت 1395 
80 ts-2271  رابطه میزان استرس والدگری با شیوه های فرزند پروری والدین کودکان ناشنوا و عادی    صاحبه بریمانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری    فارسی    5 اردیبهشت 1395 

صفحه 4 از 232, نمايش 20 رکورد از 4629 رکورد, شروع 61, پايان 80