ردیف کد عنوان نوع نویسنده دانشگاه استاد راهنما زبان موضوع تاریخ ثبت در بانک
41 ts-1052  بررسی رابطه ساده و چندگانه مهارت های ارتباط و خوشبینی با سازگاری اجتماعی دانش اموزان ناشنوایی دختر    خیریه یگانه اصل  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان    فارسی    15 فروردین 1395 
42 ts-1056  بررسی رابطه صفات شخصیتی و سبک‌های مقابله ای با اضطراب اجتماعی دانش آموزان نابینا و ناشنوا استان گیلان و مازندران    سمانه نصیری فتیده  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن    فارسی    15 فروردین 1395 
43 ts-1057  بررسی رابطه عوامل شخصیتی و بهزیستی روان شناختی در مادارن دانش آموزان ناشنوا و نابینا و عادی خراسان جنوبی    میترا ذوالفقاری  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    15 فروردین 1395 
44 ts-1058  بررسی رابطه کمال‌گرایی و سبک‌های مقابله با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان کم شنوا - ناشنوا در شرق استان گلستان    بی بی خدیجه صحنه  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان    فارسی    15 فروردین 1395 
45 ts-1063  بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با راهبردهای مقابله ای و بهزیستی ذهنی در مادران کودکان نابینا و ناشنوای 12-7 ساله مدارس استثنایی شهر کرج در سال 91    ناهید مظفری نیا  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران پزشکی    فارسی    15 فروردین 1395 
46 ts-1064  بررسی رضایت شغلی و متغیرهای دموگرافیک در معلمان کودکان ناشنوا مقطع ابتدایی استان مازندران    مصطفی مروی      فارسی    15 فروردین 1395 
47 ts-1069  تاثیر استفاده از رایانه بر بهبود مهارت های زبان آموزی دانش آموزان ناشنوای دوره ابتدایی شهرستان بابل    عظیمه نیک اختر  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری    فارسی    15 فروردین 1395 
48 ts-1070  تأثیر آموزش هوش هیجانی با رویکرد شناختی رفتاری بر افزایش هویت دانش آموزان نابینا و ناشنوا مقطع دبیرستانی    مهدی جعفرنژاد خلیل اباد  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    15 فروردین 1395 
49 ts-1800  بررسی تاثیر لب خوانی بر مهارت گفتاری دانش آموزان دبیرستانی ناشنوا    هدیه منصور کیایی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن    فارسی    30 فروردین 1395 
50 ts-1808  بررسی عملکرد شناختی و مهارت خواندن در ناشنوایان نسل اول و ناشنوایان نسل دوم    الهام افروزه  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان    فارسی    30 فروردین 1395 
51 ts-2034  تأثیر آموزش بر شکوفایی استعداد ها و توانایی های ناشنوایان در مقطع پیش دبستانی(6-7سالگی)    عارفه سیاوش ششاه عنایتی  دانشگاه تهران        31 فروردین 1395 
52 ts-2038  تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر پرخاشگری و خود کارآمدی در دانش آموزان دختر ناشنوا دوره متوسطه شهر کرمان در سال 1391    آزیتا ناصر اسفندقه  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند کرمان    فارسی    31 فروردین 1395 
53 ts-2039  تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل دانش آموزان دختر ناشنوا در شهر کرمان    مژگان نیک طبع  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند کرمان    فارسی    31 فروردین 1395 
54 ts-2040  تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان استرس و کیفیت زندگی مادران کودک ناشنوا در مقطع دبستان شهر اصفهان    بهناز جوزدانی طبائی  دانشگاه آزا داسلامی، واحد خوراسگان    فارسی    31 فروردین 1395 
55 ts-2044  بررسی وضعیت سلامت روان در بیماران اسیب دید ه شنوایی در مدارس استثنایی و کانون ناشنوایان شهرستان ساری در سال 92    فائزه خورشیدیان  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن        31 فروردین 1395 
56 ts-2049  بررسی و مقایسه ی وضعیت روانشناختی والدین کودکان ناشنوا با والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر در شهرستان بجنورد    مهدی وضعیتی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    31 فروردین 1395 
57 ts-2052  بررسی وضع آموزش ناشنوایان در ایران بر اساس نظرخواهی از معلمین تهران    پری بیضاوی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران    فارسی    31 فروردین 1395 
58 ts-2170  زبان‌آموزی به کودکان کر و لال    معصومه امیرزاده حجازی  دانشگاه تهران        4 اردیبهشت 1395 
59 ts-2171  سازگاری اجتماعی دانش آموزان ناشنوا ونابینا در شهرستان سیرجان    مهدی دریابیگی بلوردی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    4 اردیبهشت 1395 
60 ts-2174  سیستم شناسایی بوق خودروشدت وجهت ان برای کمک به راننده ناشنوا    سمانه قلی مسگرها  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب    فارسی    4 اردیبهشت 1395 

صفحه 3 از 232, نمايش 20 رکورد از 4629 رکورد, شروع 41, پايان 60