ردیف کد عنوان نوع نویسنده دانشگاه استاد راهنما زبان موضوع تاریخ ثبت در بانک
21 ts-71  بررسی پیوستگی ژنتیکی جایگاه های ژنی DFNB1 (GJB6) و DFNB4 (SLC26A4) با ناشنوایی اتوزومی مغلوب غیر سندرومی در کرمانشاه    آذین شاه محمدی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق    فارسی    15 بهمن 1394 
22 ts-992  ناشنوایان و نقاشی (پژوهش،تشخیص و درمان)    مریم سادات سیادتجو  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    24 اسفند 1394 
23 ts-993  نقش کنترل عواطف، ادراک خود و استرس در پیش بینی سازگاری افراد ناشنوا    اعظم عسکری اصل  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اردبیل    فارسی    24 اسفند 1394 
24 ts-994  نقش مکانیزم های دفاعی،تاب آوری و همدلی در پیش بینی کیفیت زندگی دانش آموزان ناشنوا    مهدی مخبری سنگری  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اردبیل    فارسی    24 اسفند 1394 
25 ts-998  نیازها و توانایی های کودکان نابینا و ناشنوا از دیدگاه والدین و معلمان آنها    فاطمه رئیس زاده   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا    فارسی    24 اسفند 1394 
26 ts-1009  مقایسه نظریه ذهن و ذهن آگاهی در افراد ناشنوا - کم شنوا با افراد عادی 16-20    ملیحه خازنی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام    فارسی    25 اسفند 1394 
27 ts-1010  مقایسه نظریه ذهن و کاربردهای اجرایی در کودکان ناشنوا و عادی    هما خراسانی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن    فارسی    25 اسفند 1394 
28 ts-1012  مقایسه نیم کره‌های مسلط مغز در افراد شنوا،ناشنوای مادرزادی اکتسابی در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز    محمدرضا طاهری  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان    فارسی    25 اسفند 1394 
29 ts-1013  مقایسه و سلامت روان مادران کودکان اوتیستیک ومادران کودکان ناشنوا    سعیده زایری  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز    فارسی    25 اسفند 1394 
30 ts-1016  مقایسه ویژگیهای روانی - اجتماعی دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستانهای (دخترانه‌) تیزهوش‌، نمونه مردمی‌، عادی و ناشنوا در سطح شهر تهران    مریم‌ رامشت  دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران مرکزی‌    فارسی    25 اسفند 1394 
31 ts-1019  مقایسه هوش کلامی کودکان ناشنواو کودکان کاشت حلزون با کودکان عادی (12 -9 ) شهر اصفهان    فاطمه معلم  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان    فارسی    25 اسفند 1394 
32 ts-1020  مقایسه میزان خودکار آمدی در کودکان ناشنوا و عادی مقاطع ابتدایی در شهرستان فسا در سال تحصیلی 88 - 87    سمیه راه نورد  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا    فارسی    25 اسفند 1394 
33 ts-1021  مقایسه میزان سلامت روان در مادران کودکان ناشنوا ومادران کودکان عادی    سعید عابدپور  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    25 اسفند 1394 
34 ts-1022  مقایسه ی میزان فراوانی و نوع اختلال رفتاری در دانش آموزان نابینا، ناشنوا و کم توان ذهنی آموزش پذیر با دانش آموزان عادی در مقطع ابتدایی شهرگرگان در سال تحصیلی 94-93    بنیامین شهینی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات سمنان    فارسی    25 اسفند 1394 
35 ts-1024  مقایسه میزان فرسودگی شغلی معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی، ناشنوا و عادی مقطع ابتدایی    غلامحسین حسینی دشت بیاض  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    25 اسفند 1394 
36 ts-1025  مقایسه میزان نگرانی و امید به زندگی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، ناشنوایی و ناتوانی یادگیری     سولماز عیسی نژاد بوشهری  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز    فارسی    25 اسفند 1394 
37 ts-1036  بررسی جهش های 167DEL T و 35 DEL G ژن GIB2 در ناشنوایی غیر سندرمی جنوب استان فارس     زهرا حمیدی فرد  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان    فارسی    15 فروردین 1395 
38 ts-1038  بررسی جهشهای ژنGJB2 در افراد مبتلا به ناشنوایی اتوزومی مغلوب مراجعه کننده به سازمان بهزیستی و توانبخشی شهر دهلران در سال 1392    سلیمان احمدزاده زیدی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر    فارسی    15 فروردین 1395 
39 ts-1049  بررسی رابطه دلبستگی به خدا با تنیدگی والدین دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی شهر بیرجند    آرزو خدابخشی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    15 فروردین 1395 
40 ts-1050  بررسی رابطه دلبستگی به خدا با رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین کودکان نابینا ، ناشنوا و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهر زاهدان    حسینعلی شیرازی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند    فارسی    15 فروردین 1395 

صفحه 2 از 232, نمايش 20 رکورد از 4629 رکورد, شروع 21, پايان 40