ردیف کد عنوان نوع نویسنده دانشگاه استاد راهنما زبان موضوع تاریخ ثبت در بانک
1 ts-2  آسیب شناسی آموزش تلفیقی دانش آموزان ناشنوا دوره ی ابتدایی شهر قم از دیدگاه مدیران -معلمان و والدین آنان در سال تحصیلی 91-1390    سیده زهرا موسوی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک    فارسی    14 بهمن 1394 
2 ts-3  آماده سازی و انطباق گفتار نشانه ای زبان فارسی و بررسی اثربخشی آن بر ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی    گیتا موللی  دانشگاه تهران  غلامعلی افروز  فارسی  گفتار نشانه ای ، زبان فارسی ، دانش آموزان مدرسه ابتدایی ، کودکان ناشنوا ، ادراک گفتاری  14 بهمن 1394 
3 ts-4  آموزش زبان به ناشنوایان از طریق نوشتار    افسانه اردستانی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  محمدرضا ابراهیمی  فارسی    14 بهمن 1394 
4 ts-5  آنالیز پیوستگی برای شش جایگاه شایع (DFNA2,DFNA3,DFNA6,DFNA8.12,DFNA9,DFNA20.26) در 20 خانواده ناشنوا با توارث اتوزومی غالب    زهره فتاحی  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  حسین نجم آبادی  فارسی    14 بهمن 1394 
5 ts-7  اثر آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبودی مهارت های ارتباطی کودکان ناشنوا    حمید پورجعفر  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائنات    فارسی    14 بهمن 1394 
6 ts-17  اثر سبک‌های رفتاری والدین و روابط با همتایان در مدرسه بر احساس تنهایی دانش‌آموزان ناشنوای مدارس شهر قزوین    مجاهد همتیان  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین  علیرضا کاکاوند  فارسی    14 بهمن 1394 
7 ts-18  اثربخشی آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت    فرحدخت یکتایی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان    فارسی    14 بهمن 1394 
8 ts-19  اثربخشی آموزش مهارت خودکنترلی بر خشم نوجوانان ناشنوا و کم شنوا    سیده طاهره فاطمی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری    فارسی    14 بهمن 1394 
9 ts-20  اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری و کنترل خشم در دانش آموزان ناشنوا مقطع ابتدایی استان کردستان    چمن مام لی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کردستان    فارسی    14 بهمن 1394 
10 ts-21  اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش صمیمیت زوجهای ناشنوای شهر شیراز    مرضیه آل محمد  دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت  سهیلا جاهدی  فارسی    14 بهمن 1394 
11 ts-22  اثربخشی آموزشی قدردانی بر افکار خود کشی، معنای زندگی و نیازهای بنیادی روانشناختی مادران کودکان ناشنوای شهر اصفهان    مریم عابدی جزی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان    فارسی    14 بهمن 1394 
12 ts-23  اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و برنامه مداخله ای آموزش منطقی هیجانی رفتاری بر سلامت روان و فرزند پروری والدین کودکان ناشنوا و آهسته گام    آذر متین  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی    فارسی    14 بهمن 1394 
13 ts-24  اثربخشی برنامه جرات آموزی گروهی بر میزان جرات ورزی و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا    مهدی مختاری  دانشگاه تهران  احمد به پژوه  فارسی    14 بهمن 1394 
14 ts-25  اثربخشی برنامه فرزند پروری مثبت(3P)برکاهش تنیدگی والدینی مادران کودکان با آسیب شنوایی    نرگس یکدله پور  دانشگاه پیام نور استان تهران  مهناز علی اکبری دهکردی  فارسی  شاخص تنیدگی والدین ، کودک ، اختلال شنوایی  14 بهمن 1394 
15 ts-26  اثر بخشی تئاتر بر افزایش مهارت گفتاری ودرک گفتار در دانش اموزان ابتدایی ناشنوای شهرستان اردبیل    افسانه صابری نصر آبادی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر    فارسی    14 بهمن 1394 
16 ts-27  اثربخشی ذهن آگاهی برسازگاری فردی و اجتماعی مادران دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا    نیره محمدپور  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان    فارسی    14 بهمن 1394 
17 ts-28  اثربخشی کارگاه‌های آموزش معنا درمانی بر انگیزه پیشرفت نابینایان و ناشنوایان 20ـ35 ساله‌‌ی موسسه عصای سفید و انجمن خانواده‌ی ناشنوایان ایران    مریم افضلی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن  پریوش وکیلی   فارسی    15 بهمن 1394 
18 ts-29  ارائه الگوی برنامه‌سازی تلویزیونی برای ناشنوایان    ندا رشیدی  دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  محمود اربابی  فارسی    15 بهمن 1394 
19 ts-30  ارتباط بین توصیف بدنی فعالیت بدنی وسازگاری اجتماعی دانش آموزان ناشنوا دوره متوسطه استانهای جنوب شرق    لیلی علیرضایی موسی آبادی  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمان        15 بهمن 1394 
20 ts-32  ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان ( جاراللهی٬ 1381 ) شهر تهران    الهه ذوقی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  فرنوش جاراللهی  فارسی    15 بهمن 1394 

صفحه 1 از 234, نمايش 20 رکورد از 4677 رکورد, شروع 1, پايان 20