کد rs-23269  
عنوان ارزیابی عملکرد انجمن نابینایان ایران  
نویسنده معصومه سلطانی  
موضوعات تشکل مردمی، نقد و بررسی، انجمن نابینایان  
تاریخ 1396/11/18شمسی  
انتشار منتشر شده  
تعداد صفحه 7  
متن منتشر شده در سایت شبکه مطالعات سیاست‌گذاری‌های عمومی

چکیده
معصومه سلطانی نویسنده این تحقیق دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران است. انجمن نابینایان ایران، موسسه‌ای خیریه است که در سال 1372 تأسیس شده و حدود 24 سال از عمرش می‌گذارد.
این تحقیق ابتدا اهمیت تشکل‌ها و نقش آنها در مدنیت و جامعه هدف را توضیح می‌دهد. سپس انتقادات را در سیزده محور آورده است، مثل فقدان نظارت، ضعف در شفافیت و پاسخگویی.
در ادامه پیشنهادات اصلاحی را در هفت محور مطرح کرده است.
 
محل نگهداری دفتر فرهنگ معلولین  
تاریخ ثبت در بانک 18 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر