کد dc-11094  
عنوان صورت جلسات انجمن شهر شیراز  
زبان فارسی  
تاریخ 1352-1354شمسی  
توضیحات ‫صورت‌جلسات انجمن شهر شیراز در موضوعات گوناگون از قبیل واگذاری قسمتی از اختیارات شهردار به ادارات ، دایرنمودن بانک در شهرداری ، طرح‌های عمرانی در شهر ، کمک به آموزشگاه نابینایان ، پرداخت حق‌الجلسه اعضای انجمن ، تجهیز آتش‌نشانی و خرید و نصب تلفن و بی‌سیم در آن ، پرداخت حقوق و مطالبات کارمندان شهرداری ، ساخت خانه برای کارکنان شهرداری ، پرداخت هزینه اردوی پیشاهنگان دختر ، آسفالت خیابان‌ها

این سند 666 صفحه است  
محل نگهداری آرشیو ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 3 آبان 1395