ردیف کد عنوان نوع زبان محل نگهداری تاریخ ثبت در بانک
1 dc-561  امورمربوط به آموزشگاه کر و لال های باغچه بان    فارسی  آرشیو ملی ایران  1 اسفند 1394 
2 dc-1072  حکم وزارت دارائی برای جبار باغچه بان جهت تخلیة ملک استیجاری    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
3 dc-1073  سرمقالة نشریة زبان به قلم مدیر دبستان کر و لال ها جبار باغچه بان    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
4 dc-1074  آگهی مدیر دبستان لال ها، باغچه بان، برای اعلام شرایط ثبت اسامی اطفال لال    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
5 dc-1075  مکاتبة مدیر دبستان لال ها با دائرة تعلیمات مرکزی در مورد ثبت نام مجانی پسر آقای جوکار در مدرسة لال ها    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
6 dc-1076  تشکر ثمینه باغچه بان از همدردی دکتر هدایتی به مناسبت درگذشت پدرش، جبار باغچه بان    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
7 dc-1077  درخواست کمک مالی جبار باغچه بان، مدیر دبستان لال ها، از وزارت معارف برای تجهیز و کمک خرج مدارس و تأسیس چند شعبه کلاس های صنعتی مناسب پسرانه و دخترانه و همچنین تألیف و چاپ کتاب های مناسب تعلیمات لال ها    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
8 dc-1078  بخشنامة پیشنهادی وزیر معارف و اوقاف به معلمان برای مطالعة کتاب دستور تعلیم الفباء، تألیف جبار باغچه بان    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
9 dc-1079  سپاسگزاری جبار باغچه بان، مدیر دبستان کرو لال ها، از وزیر فرهنگ برای اعطای یک دستگاه وسیلة نقلیه به دبستان مذکور    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
10 dc-1080  تقاضای جبار باغچه بان از وزارت معارف و اوقاف برای صدور مجوز تأسیس کودکستان و تعیین وی برای مدیریت آن به دلیل داشتن تجربه جهت آموزش مربیان و معلمان در این خصوص    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
11 dc-1081  نامه جبار باغچه بان به رئیس کانون وکلا در اعتراض به عملکرد وکیل عدلیه در اجاره محل دبستان لال ها و کودکستان، درخواست اجرای شرایط اجاره نامه و اعلام نواقص ساختمان    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
12 dc-1082  باغچه بان در کنار نخستین گروه از دانش آموزان خود در تهران    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
13 dc-1083  میرزاجبار عسگرزاده، باغچه بان، پدر آموزش ناشنوایان    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
14 dc-1084  آزمایش اختراع جدید جبار باغچه بان    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
15 dc-1085  باغچه بان در کودکستان خود در شیراز    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
16 dc-1086  گواهی ثبت اختراع باغچه بان برای آموزش زبان به ناشنوایان    فارسی  آرشیو ملی ایران  16 فروردین 1395 
17 dc-1398  اساسنامه فدراسیون ورزشهای کرولالهای ایران    فارسی  آرشیو ملی ایران  22 فروردین 1395 
18 dc-2770  آماراسامی دانش آموزان ، آموزگاران وکارکنان پرورشگاه نابینایان و ناشنوایان آلمانی و مدارس ابتدائی و متوسطه در اصفهان و 000/ 131211ش / ش‌131716    فارسی  مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران  10 اردیبهشت 1395 
19 dc-2771  آئین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های وزارت فرهنگ    فارسی  آرشیو ملی ایران  10 اردیبهشت 1395 
20 dc-2772  اختصاص قند وشکر به نابینایان و ناشنوایان پرورشگاه‌های اصفهان    فارسی  آرشیو ملی ایران  10 اردیبهشت 1395 

صفحه 1 از 8, نمايش 20 رکورد از 151 رکورد, شروع 1, پايان 20