کد rp-24013  
عنوان خدمات فرهنگی: اهدای کتاب  
نوع فرهنگی  
تاریخ شمسی  
توضیحات یکی از خدمات مهم دفتر فرهنگ معلولین، عرضه خدمات فرهنگی به افراد و نیز به مراکز به صورت رایگان است. به تاریخ 13 دی ماه 1397 یک مجموعه کتاب شامل 45 عنوان کتاب به کتابخانه تخصصی رجال اصفهان تحویل داده شد.
پیش از این مدیر دفتر فرهنگ معلولین با مدیر کتابخانه تخصصی آقای محمد زاهد نجفی تفاهم‌نامه امضا کردند و قرار شد یک بخش از این کتابخانه ویژه معلولین باشد و خدمات کتابداری در اصفهان به معلولین بدهد. در مقابل، دفتر فرهنگ معلولین هر سال یک مجموعه کتاب اهداء خواهد کرد.  
تاریخ ثبت در بانک 1 مرداد 1398  
فایل پیوست
تصویر