کد rp-23354  
عنوان مدال‌آوران ناشنوای استان اصفهان در 1396  
نوع ورزشی  
تاریخ 1396شمسی  
توضیحات مدال‌آوران ناشنوای استان اصفهان در 1396، آوای خاموشان، سال اول، شماره 1، نوروز 1397، ص 32-34  
تاریخ ثبت در بانک 25 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر
 
تصویر