کد pj-4891  
عنوان اثر بخشی آموزش مدیریت خشم درکاهش خشم نوجوانان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرستان قاین  
نویسنده طیبه نادی  
تاریخ 1390شمسی  
تاریخ ثبت در بانک 2 خرداد 1395