کد pj-4890  
عنوان تاثیر آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری ورضایت زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی  
نویسنده مرضیه نبوی مقدم  
تاریخ 1390شمسی  
تاریخ ثبت در بانک 2 خرداد 1395