کد pj-23954  
عنوان طرح گردآوری، تدوین و تثبیت علائم خط بریل  
نویسنده محمدرضا ظروفی  
تاریخ 1378/12/00شمسی  
ارائه به پژوهشکده تعلیم و تربیت وابسته به وزارت آموزش و پرورش تهران  
تعداد صفحه 270  
متن محمدرضا ظروفی و جمعی دیگر از کارشناسان خط بریل کتابی درباره روش و چگونگی گردآوری، تدوین و تثبیت علائم خط بریل نوشته و با مشخصات زیر منتشر کرده‌اند:
طرح گردآوری، تدوین و تثبیت علائم خط بریل، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت وابسته به وزارت آموزش و پرورش، اسفند 1378، 270ص.

به منظور توسعه علائم بریل در علوم مختلف پنج گروه تشکیل شد و هر گروه موظف به شناسایی علائم بریل و تدوین آنها نمود. مجری پروژه محمدرضا ظروفی و ناظر پروژه مسعود گلچین بود. گروه ادبیات عبارت بودند از: محمود رضایی، عبداله غفاری، رفیع رفیعی، یعقوب عبدی‌پور، سید سعید میرلواسانی و فاطمه محی‌الدین.
گروه عربی و تجوید: خالق شعبان، محمود رضایی، یعقوب عبدی‌پور
گروه علوم پایه: ابراهیم کربلایی حبیب الله، محمدحسن وجدانی، فاطمه شهناز ملک‌زاده.
گروه موسیقی: محمود رضایی و محمدرضا ظروفی
نرم‌افزار: بهزاد جزء هاشمیان
اما این کتاب شامل هفت بخش است: کلیات شامل تاریخ آموزش و پرورش نابینایان و کوتاه‌نویسی
بخش دوم: ادبیات فارسی شامل این مباحث است: حروف الفبای فارسی؛ علائم عربی در فارسی؛ علائم نقطه‌گذاری؛ شیوه نگارش متون و املاء فارسی؛ کوتاه‌نویسی فارسی
بخش سوم علوم پایه: حساب، ریاضیات، جبر، آمار، هندسه، مثلثات، شیمی و فیزیک.
بخش چهارم: علائم تجوید؛ بخش پنجم: علائم موسیقی؛ بخش ششم: چکیده و پیشنهادها؛ بخش هفتم: ضمائم.
این کتاب در واقع روش‌شناسی تألیف کتاب به خط بریل و توسعه معادل‌های بریل در علوم مختلف است.  
تاریخ ثبت در بانک 26 تیر 1398  
فایل پیوست
تصویر