کد pj-1373  
عنوان طراحی، مدلسازی، برنامه نویسی و اجرای سامانه مشاوره آموزشی و هدایت شغلی معلولان  
نویسنده رقیه رحمانی  
تاریخ 1392/00/00شمسی  
ارائه به سازمان بهزیستی استان گلستان  
پشتیبان سازمان بهزیستی استان گلستان  
متن انجام مشاوره شغلی صحیح با رعایت قابلیت ها و محدودیت های افراد معلول با دارا بودن انواع مختلف معلولیت و هدایت شغلی و راهنمایی آنان به انتخاب رشته ها و حرفه مناسب با توانائیهای آنان و دریافت آموزش هدفمند و هدایت شده به منظور کسب مهارت و ایجاد اشتغال  
محل نگهداری مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395