کد pj-1372  
عنوان شناسایی و معرفی طرح های مشاغل خانگی برای معلولان و سالمندان  
محل نگهداری مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395