کد pj-1368  
عنوان بررسی موانع موجود در کاریابی و اشتغال معلولین  
نویسنده مریم شریفیان‌ثانی  
نویسنده احمد مومنی ازندریانی  
نویسنده علی اصغر مرادی  
نویسنده منوچهر محسنی  
نویسنده محمود فیروزیان  
تاریخ 1368/00/00شمسی  
ارائه به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
پشتیبان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
متن با توجه به اهمیت و عمق مسائلی که از نظر مشارکت اجتماعی و اقتصادی معلولین در جامعه وجود دارد و با در نظر گرفتن مطالعات علمی انجام شده در این زمینه بعنوان ضرورت بنیادی برنامه های اجرائی انجام پژوهشی با هدفها و فرضیات ویژه لازم می نمود بررسی و شناخت موانع و مشکلاتی که در حرفه آموزی کاریابی و اشتغال افراد معلول از زمان تشخیص معلولیت ارزشیابی و راهنمای آموزشی حرفه ای معرفی به بازار کار و سر انجام تصدی مشاغل و استمرار آن وجود دارد از اهداف کلی این پژوهش می باشد و با توجه به ماهیت و حیطه متنوع مسائل مورد پژوهش در اجرای این مطالعه برحسب مورد روشهای تاریخی مراجعه به اسناد و مدارک موجود روش مبتنی بر بررسی منوگراف و مطالعه موردی پیگیری و روشهای تجربی مورد استفاده بوده است.  
محل نگهداری مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395