کد pj-1362  
عنوان ارزیابی وضعیت اشتغال معلولین در سالهای 79-78 از محل تبصره 11 در استانهای اصفهان و هرمزگان  
نویسنده نازیلا دریایی  
نویسنده ابراهیم نوریان  
تاریخ 1381/00/00شمسی  
ارائه به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
پشتیبان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
متن با در نظر گرفتن آمار بیکاری افراد معلول خصوصا در بین جوانان معلول که در محدود دو برابر آمار بیکاری افراد سالم است. دستیابی به راهکارهای نتیجه بخش در جهت حمایت از خودکفایی شغلی و حقوق اجتماعی- فردی افراد معلول معمولا کاملا ضرورت دارد. تاکنون در سازمان بهزیستی از شیوه های گوناگونی برای اشتغال معلولین استفاده شده است از جمله این روشها می توان از خود اشتغالی، اشتغال تعاونی، بکارگیری در ادارات نام برد. پرداخت وام اشتغال از محل تبصره 11 بودجه در 3 سال اخیر و وضعیت تازه ای برای توسعه اشتغال معلولین فراهم کرده است که با توجه به گذشت زمان دو تا سه ساله لزوم بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی و میزان موقعیت این شیوه جدید احساس می شود. بویژه آنکه نوع عملکرد و میزان موفقیت استانهای مختلف کشور در این زمینه متفاوت است،از آنجا که این حوزه تاکنون برای رسیدن به این امر پس از بررسی و برنامه ریزی، گامهای موثری پیموده است، جای آن دارد که بازخورد نتایج اقدامات فوق در طرح پژوهشی به روش نمونه گیری و حصول کمی وکیفی مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است نتایج این ارزیابی و پژوهش می تواند در بهینه سازی روشها و بهبود وضعیت معلولین موثر باشد.  
محل نگهداری مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395