کد pc-46164  
عنوان نمایشگاه صنایع دستی ویژه افراد دارای معلولیت  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات زمان: 20 خرداد
محوریت: صنایع دستی در گذر از بحران کرونا فراخوان اولیه  
تاریخ ثبت در بانک 20 تیر 1400  
فایل پیوست
تصویر