کد pc-44599  
عنوان مسابقه عکاسی ورزش افراد دارای معلولیت در دوران کرونا  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات مسابقه مجازی عکاسی
هیئت ورزش های همگانی استان فارس به مناسبت گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت برگزار می کند

مهلت ارسال آثار: 12 آذر ماه 1399  
تاریخ ثبت در بانک 11 فروردین 1400  
فایل پیوست
تصویر