کد pr-47069  
نام معصومه  
نام خانوادگی صیادی  
سال تولد 1379  
وضعیت جسمی فقدان ذهنی  
نوع فعالیت هنری  
زبان فارسی  
مهارت چرم دوزی  
کشور ایران  
شهر کاشان  
متن زندگی نامه چرم دوزی  
تاریخ ثبت در بانک 31 مرداد 1400