کد pr-47068  
نام خدیجه  
نام خانوادگی رضازاده  
سال تولد 1383  
وضعیت جسمی فقدان حرکتی  
نوع فعالیت هنری  
زبان فارسی  
مهارت فیروزه کوبی- تئاتر-دف نوازی  
کشور ایران  
شهر کاشان  
متن زندگی نامه عضو موسسه خیریه و توانبخشی جامع هاجر کاشان  
تاریخ ثبت در بانک 31 مرداد 1400