کد pr-47067  
نام مریم  
نام خانوادگی قدرتی  
سال تولد 1376  
وضعیت جسمی فقدان ذهنی  
نوع فعالیت هنری  
زبان فارسی  
مهارت روبان دوزی  
کشور ایران  
شهر کاشان  
متن زندگی نامه عضو موسسه خیریه و توانبخشی جامع هاجر کاشان  
تاریخ ثبت در بانک 31 مرداد 1400