کد pr-47066  
نام فاطمه  
نام خانوادگی جوی پا  
سال تولد 1374  
وضعیت جسمی فقدان ذهنی  
نوع فعالیت هنری  
زبان فارسی ، فارسی  
مهارت پولک دوزی  
کشور ایران  
شهر کاشان  
توضیحات عضو موسسه خیریه و توانبخشی جامع هاجر کاشان  
تاریخ ثبت در بانک 31 مرداد 1400