کد pr-45559  
نام رحیم  
نام خانوادگی نوبهار  
وضعیت جسمی فقدان حرکتی  
نوع فعالیت علمی-فرهنگی  
زبان فارسی  
تحصیلات دکتری حقوق کیفری و جرم­ شناسی  
مهارت دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
کشور ایران  
استان تهران  
توضیحات جانباز جنگی  
متن زندگی نامه 1ـ مشخصات فردی
رحیم نوبهار ، فرزند برات، شماره شناسنامه: 30925، صادره از کازرون، متولد 1340

2-تحصیلات:
الف ـ تحصیلات کلاسیک:
ـ دیپلم علوم تجربی –1358-کازرون.
ـ کارشناسی حقوق –1374 قم – دانشگاه مفید.
ـ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – 1379- قم – دانشگاه مفید.
– دکتری حقوق کیفری و جرم­ شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387

ب ـ تحصیلات حوزوی:
ـ آغاز دوره سطح در سال 1359و اتمام کلیه دروس و امتحانات کتبی وشفاهی آن در سال1367 همراه با احرازعنوان طلبه ممتاز( رتبه سوم حوزه علمیه قم )در پایه هشتم و دریافت جایزه ممتازی از رهبر فقید انقلاب امام خمینی قدس سره و دیگر مراجع معظم وقت.
ـ دوازده سال درس خارج فقه و اصول و نیل به درجه اجتهاد به گواهی مراجع و آیات عظام
ـ فلسفه (بدایه الحکمه، نهایه الحکمه و بخش­هایی از اسفار و شفا)

3ـ فعالیت های آموزشی(تدریس)
-ادبیات عرب (صرف، نحو، معانی و بیان) ـ مدارس حوزه علمیه قم از جمله مدرسهٔ امام صادق(ع)، مدرسهٔ رسول اکرم(ص) و مدرسهٔ جانبازان.
منطق ـ حوزه علمیه قم
تدریس فقه و اصول فقه(رسائل و مکاسب) ـ حوزه علمیه قم
متون فقه(4 ـ 1 ) دانشگاه مفید قم و دانشگاه شهید بهشتی
قواعد فقه(1) و (2) ـ دانشگاه مفید قم و دانشگاه شهید بهشتی
اصول فقه(1و2) – دانشگاه مفید قم و دانشگاه شهید بهشتی
احوال شخصیه در فقه عامه ـ دانشگاه مفید قم
آیات الاحکام ـ کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم و دانشگاه شهید بهشتی و دوره دکتری مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس
جزای عمومی (1)،(2)،(3) ـ دانشگاه مفید قم و دانشگاه شهید بهشتی
حقوق بشر در اسلام- دانشگاه شهید بهشتی
متون فقه جزایی – کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
فلسفه حقوق، کارشناسی و کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی.
فقه استدلالی(دوره دکتری در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، دکتری دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه فردوسی مشهد).
مبانی کلام اسلامی، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
فلسفه حقوق کیفری، دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه خوارزمی.
حقوق بین الملل در اسلام، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
سیاست جنایی، دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید مطهری.
حقوق عمومی در اسلام، کارشناسی ارشد دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی.

4ـ فعالیت های پژوهشی
الف ـ کتاب­ها
عام برات، انتشارات سوره مهر، چاپ اول، پاییز 1399
مدارا در ادیان ایران زمین، انتشارات روزنه، تهران، 1399٫(این کتاب شامل درس گفتارهایی از نویسندگان مختلف از جمله این جانب است که به کوشش دکتر سیدعلیرضا بهشتی تدوین شده است.)
حقوق جهانگردان غیرمسلمان در کشورهای اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، زمستان 1395٫
اصول فقه: مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن، بنیاد حقوقی میزان، تهران، پاییز 1395 و پاییز 1399
اهداف مجازات ­ها در جرایم جنسی: چشم اندازی اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، چاپ اول،1389؛ چاپ دوم، 1390٫
اصل قضایی بودن مجازات­ها؛ تحلیل فقهی حق بر محاکمهٔ عادلانه، 228ص وزیری، موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش، تهران، 1389و 1394٫
حمایت حقوق کیفری از حوزه­ های عمومی و خصوصی، 414 ص وزیری، جنگل، تهران، پاییز 1387٫
شیوه های گسترش فرهنگ نماز، 88ص، پالتویی، ستاد اقامه نماز، 1381، 1382وسالهای پس از آن.
عمل ام داوود، 92 ص پالتویی، موسسهٔ عمران مساجد، 1376، قم.
مسجد نمونه ، 96ص پالتویی، ستاد اقامه نماز ، 1375، 1377، 1378،1392 تهران ( این کتاب در سال 1381 در پاکستان به زبان اردو ترجمه شده است.
اعتکاف، سنتی محمدی، 128ص رقعی، چاپ اول : 1375، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران: چاپ دوم 1376و چاپ سوم 1377، موسسه عمران مساجد ، قم، چاپ چهارم، نهاوندی، قم 1392٫
کوی دوست(پژوهشی پیرامون ابعاد عبادی، فرهنگی و اجتماعی- سیاسی مسجد) 255ص وزیری، چاپ اول: 1376، چاپ دوم: 1378، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی ، قم.
سیمای مسجد ، ج2، 352ص وزیری، مولف، چاپ اول :1373، چاپ دوم : 1376، قم.
سیمای مسجد، ج1، 407ص وزیری، چاپ اول:1372، چاپ دوم: 1373، قم، مولف.

ب) تصحیح
تصحیح متن کامل جامع المقدمات (کتاب درسی حوزه های علمیه) ، انتشارات هجرت ، قم ، 1375 و سال های پس از آن .

ج) مقاله های فارسی:
77- تحول پاردایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو(مقاله مشترک با آقای ایمان شاه بیگی)، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صص515-539٫
76- ضرورت بازاندیشی آموزه های فقه جزایی در پرتو پدیده دولت- ملت مدرن، مجموعه مقالات همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق(14 و 15 اسفند 1397)، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، زمستان 1399، صص72-83٫
75- رویکرد تجربی به مجازات؛ چشم اندازی اسلامی(مقاله مشترک با مجمدجواد کبریتی)، مجلهٔ مطالعات حقوقی معاصر(دانشگاه تبریز)، سال یازدهم، شمارهٔ 20، بهار و تابستان1399، صص261-290٫
74-مجازات اعدام: چشم اندازی اسلامی، مدرس حقوق کیفری و جرمشناسی، دوره اول، شمارهٔ 1، بهار 1399، صص143-168
73- مرخصی حانواده محور زندانی(مقاله مشترک با سرکارخانم روژین ابراهیمی)، مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه، انتشارات میزان، پاییز 1399، صص345-370
72- چالش های جرم انگاری و راه های برون رفت از آن(مقاله مشترک با آقای محمد غفاری)، مجلهٔ پژوهش های حقوقی شهر دانش، دورهٔ هشتم، شمارهٔ 15، بهار و تابستان 1399، صص53-74
71- نقد فتوای مشهور فقهای امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع(مقاله مشترک با آقای سیدجعفر حسینی)، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، دوره 24، شماره 88، رمستان 1398
70- بازاندیشی نظریهٔ فقهی پلیدی ذاتی انسان متولد شده از رابطهٔ نامشروع(مقالهٔ مشترک با آقای سیدجعفر حسینی)، مجلهٔ فقه، سال 20، شمارهٔ 4، زمستان 1398، صص79-104
69- تنفیر از دین از چشم انداز قرآن کریم(مقالهٔ مشترک با آقای حامد عمادپور)، دوفصلنامه علمی-پژوهشی قرآن، فقه و حقوق، سال ششم، شمارهٔ 11،پاییز و زمستان 1398،
68- تحلیل ادبی- بینامتنی “تسجیر دریاها” در آیهٔ ششم سورهٔ تکویر: تعبیری رویاگونه یا متعارف؟ دوفصلنامهٔ پرتو وحی، دورهٔ ششم، شمارهٔ 1، بهار و تابستان 1398، شمارهٔ پیاپی(10)، صص3-20
67- نهاد ارث و بازتوزیع ثروت: چشم اندازی اسلامی، مجموعه مقالات همایش علمی تجلیل از مقام علمی استاد محمدجعفر جعفری لنگروی، تهران، گنج دانش، 1398، صص1572-1583٫
66- ممنوعیت مطلق محاکمه و مجازات مجنون، در: افق های نوین حقوق کیفری(نکوداشت نامه استاد دکتر حسین آقایی نیا)، تهران، میزان، 1398، صص347-357
65- از حفظ حکومت تا حفظ نظام، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال 21، شماره 63، تابستان 1398، صص43-64
64- ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران(مقاله مشترک با آقای ایرج خلیل زاده)، مجلهٔ حقوقی دادگستری، دورهٔ 83، 106، تابستان 1398 .
63- بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری(مقالهٔ مشترک با آقای محمدرضا خط شب)، مجله حقوق تطبیقی، دوره هفتم، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صص171-194 .
62- مکان یابی مقررات کیفری در فقه و پیامدهای روش شناختی آن، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 85، بهار 1398،، صص169-193
61- مردم سالاری و امید اجتماعی، در: امید اجتماعی؛ چیستی، وضعیت و سبب شناسی، به کوشش: دکتر هادی خانیکی، تهران، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با همکاری موسسه رحمان، صص409-417
60- درآمدی بر ارزیابی سیاست جنایی(مقاله مشترک با سرکار خانم مریم تقی نژاد)، دایره المعارف علوم جنایی(کتاب چهارم)، تهران، میزان، بهار 1398، صص801-834
59- تأملی در زمینه های شکل گیری سیاست کیفری سخت گیرانه در دهه نخست انقلاب اسلامی ایران(مقاله مشترک با دکتر سیدمحمدجواد ساداتی)، مجله فقه و حقوق اسلامی – دانشگاه تبریز، شماره 17، پاییز و زمستان 1397، صص157-183 .
58- نقش گونه شناسی روایات در حل تعارض(مقالهٔ مشترک با دکتر محمد رمضانی)، دوفصلنامه علمی-پژوهشی حدیث پژوهی(دانشگاه کاشان)، سال دهم، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صص63-84
57- ممنوعیت مطلق شکنجه در نظام اخلاقی سودانگار(مقاله مشترک با دکترسیدمحمدرضا آیتی و دکتر سیدحسین علیزاده طباطبایی، مجلهٔ مبانی فقهی حقوق اسلامی، پاییز و زمستان 1397، صص121-152٫
56- بازخوانی تحلیلی-انتقادی مفهوم اقامه حد و تعطیل حد(مقاله مشترک با آقای حسین خدایار)، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره 25، زمستان 1397، صص265-297
55- مطالعه آسیب های مربوط به تمامیت جسمانی از دیدگاه آسیب اجتماعی شناسی(مقاله مشترک با اسماعیل انصاری)، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره 48، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صص185-207
54- امکان سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود(مقاله مشترک با حسین خدایار)، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، شماره 12، نیمسال دوم 1397، صص183-206
53- تحلیل ادبی آیه 112 سوره نحل از چشم انداز گونه شناسی استعاره، فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی، دانشگاه اراک، شماره 21، بهار 1397٫
52- حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف(مقاله مشترک با دکتر سیده ام البنین حسینی)، خانواده پژوهی، سال چهاردهم، شماره 53، بهار 1397، صفحات75-94٫
51-حرمت مطلق شکنجه: چشم اندازی اسلامی(مقاله مشترک با سید محمدرضا آیتی و سیدحسین علیزاده طباطبایی) مجله تحقیقات حقوقی، شماره81، بهار1397، صص163-190٫

50- ویژگی ها و راهبردهای کیفرشناسی ریسک مدار(مقاله مشترک با یزدان صیقل)، مجله حقوقی دادگستری، دوره 81، شماره 100، زمستان 1396٫-
49- اجتهاد کرامت مدار در: فقه و تدبیر: یادنامه آیت الله العظمی سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، به کوشش: محمدتقی فاضل میبدی، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، چاپ اول، 1396، صص523-546٫
48- امکان سنجی فقهی گذار از مجازات های بدنی، مجله فقه، شماره دوم(پیاپی 90)، تابستان 1396، صص39-69٫
47- بایسته های جرم انگاری برای حمایت از کودکان خیابانی(مقاله مشترک با سرکارخانم فاطمه صفاری)، پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صص211-231
46- تعامل مقصدگرایی و انسان گرایی در اندیشه شهید مطهری، مجموعه مقالات نشست علمی شهید مطهری و حقوق بشر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1396، صص1-8
45- تعزیرات منصوص؛ از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی(مقاله مشترک با دکتر سید محمد رضا آیتی و محمد رمضانی)؛ مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سال دهم، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صص155-186٫
44- جلوه های حق الناس در عرصه عمومی، مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی، جلد1، صص179-214، تهران، عروج، چاپ اول، 1396٫
43 -بن مایه های اندیشه شهروندی در میثاق مدینه در: حج اندیشه: هم افزایی فقه و حقوق در تحقق عدالت و حقوق انسان(یادنامه علمی استاد شهید دکتر حاج ناصر قربان نیا، دانشگاه مفید، قم، 1396، صص87-98٫
42- فرض برائت: چشم­ اندازی اسلامی، در : مردی از تبار خرد و فضیلت(مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت مقام علمی دانشمند فرهیخته دکتر سیدمصطفی محقق داماد)، تهران، فرهنگستان علوم، چاپ اول، 1396
41- اراده آزاد به مثابه رکن مسئولیت کیفری در جدال سازگارانگاری و ناسازگارانگاری، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرمشناسی، شماره 9، نیمسال اول 1396، صص87-113٫(مقاله مشترک با آقای محمدرضا خط شب).
40- ضرورت واکاوی ابعاد فقهی عاشورا: نقدی بر کتاب عاشورا شناسی نوشته محمد اسفندیاری، فصلنامه نقد کتاب(فقه و حقوق)، سال دوم، شماره 8، زمستان 1395، صص37-46
39- نهاد توبه و عدالت ترمیمی: چشم اندازی اسلامی، در: دانشنامه عدالت ترمیمی(مجموعه مقاله های همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1395، صص824-841
38- بازخوانی انتقادی نهاد ضمان عاقله در پرتو اصل شخصی بودن مجازات­ ها، دایره المعارف علوم جنایی، میزان، تهران، 1395
37- تحلیل گفتمان شورای نگهبان قانون اساسی در فرایند تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مجموعه مقالات همایش قانون آیین دادرسی کیفری، بنیان ها، چالش ها و راهکارها(آذر 1394)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، تابستان 1395، تهران.
36- کفالت در حد و تعزیر، مجله علمی-پژوهشی حقوق تطبیقی(نامه مفید)، بهار و تابستان 1395٫
35- رعایت مصالح بزه دیده در جرم انگاری، مقاله مشترک با سرکارخانم فاطمه صفاری، مجله حقوقی دادگستری، بهار 1395، صص217-242٫
34- تأخیر در اجرای حد و تعزیر، مجله علمی-پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، پاییز و زمستان،1394٫
33- جستاری در تقسیم بندی باب های فقه و پیامدهای روش شناختی آن، مجله علمی-پژوهشی راهبرد، شماره 76، پاییز 1394٫
32- قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر، مجله علمی-پژوهشی خانواده پژوهی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، شماره 41، بهار 1394، صص53-72٫
31- در جست و جوی بنیادهایی برای صلح و همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان در جامعه جهانی، فصلنامه نقد کتاب (فقه و حقوق) ، سال اول، شماره 1، بهار 1394، صص45-60.
30- از تعطیل حد تا الغاگرایی کیفری، پژوهش های حقوق تطبیقی(مجله دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس)، دوره 18، شماره 4، زمستان 1393، صص123-147.
29- شفاعت در حد و تعزیر، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صص103-130.
28- واکاوی رابطه میان نفاق و تکفیر، مجموعه مقالات کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام، ج5، صص195-218، قم، پاییز 1393، چاپ اول، کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری.
27- جستاری در دلایل نقلی تقسیم بندی حد-تعزیر، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 67، پاییز 1393، صص135-164.
26- جرم سیاسی و تقسیم بندی حد-تعزیر، دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشکده حقوقی شهر دانش، شماره 2، پاییز و زمستان 1393،صص133-1
25- جستاری در مبانی تقسیم­بندی حد–تعزیر در فقه کیفری اسلام، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 63، پاییز 1392، صص213-254٫
24- بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی، پژوهش حقوق کیفری، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 5، 1393، صص9-46٫
23- قاعده فقهی اقامه الحدود الی الامام، مقاله مشترک، مجله مطالعات فقه و حقوق، دانشگاه سمنان، سال ششم، شماره11، پاییز 1393٫
22- حق بر عبادت آزادانه، مجله نیایش(فصلنامه علمی تخصصی نماز)، ش41، ویژه نامه بیست و دومین اجلاس سراسری نماز-شهریور 1392، صص119-124٫
21- مدل شناسی سیاست جنایی اسلام، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 61، بهار 1392،صص101-149٫
20- اصل قضامندی مجازات ها، آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 5، بهار و تابستان1392، صص65-96٫
19- سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریهٔ مشهور فقهای امامیه، پژوهش­های حقوق کیفری، دانشگاه گیلان، شماره 2، پاییز و زمستان 1391٫
18- اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1390، ص91٫
17- شرح و تفسیر فقهی آیه تجارت، یادنامه شادروان دکتر امیر حسین فخاری(ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی) شماره 52 پاییز – زمستان 1389 صص132 -162٫
16- نسبت میان پیشگیری از جرم و حریم خصوصی از چشم­انداز اسلامی، مقاله برای همایش ملی علمی-کاربردی پیشگیری از جرم، قوهٔ قضاییه، مشهد مقدس، 12 و 13 اسفند 1388، در: مجموعه مقالات همایش ملی پیشگیری از جرم، تهران، بنیاد میزان، 1389٫
15- مسجد، موسسه ­ای دولتی یا سازمانی مردم­ نهاد؟، مقاله برای هیجدهمین اجلاس سراسری نماز، چاپ شده در: کتاب نیایش، فصلنامه علمی-تخصصی نماز، ش32، آبان 1388، ص115-121٫
14- آموزه­ های اسلامی؛ حوزهٔ عمومی، حوزهٔ خصوصی، در: حقوق بشر در جهان معاصر، دغدغه ­ها و دیدگاه­ های حقوق­ دانان و فقهای ایرانی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و انتشارات آیین احمد، تهران 1388٫
13- نقد و بررسی ادلهٔ حد بودن قوادی، مجلهٔ برهان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، سال سوم، شمارهٔ 7، بهار 1385، صص149-169٫
12- قاچاق زنان برای روسپیگری از منظر آموزه­ های اسلامی با نگاه به مقررات بین­ المللی و حقوق ایران، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس، ش47، پاییز 1385
11- قاعدهٔ فقهی حرمت تنفیر از دین، ضمیمهٔ مجلهٔ تحقیقات حقوقی، دانشکدهٔ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 42، پاییز و زمستان 1384٫
10- اعلامیه بین المللی داده­های ژنتیک انسانی، دغدغه­ ها، رویکردها و سازگاری­ های آن با دیدگاه­ های اسلامی، مجله علمی-پژوهشی نامه مفید، شمارهٔ 46، بهمن و اسفند 1383
9- بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری، مجله علمی-پژوهشی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شمارهٔ 40، پاییز و زمستان 1383٫
8- دین و کرامت انسانی، مجموعه مقالات همایش بین المللی مبانی نظری حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1382٫(این مقاله توسط آقای هومن عربی به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است.)
7- به سوی مجازات ­های هر چه انسانی­ تر، مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها، دانشگاه مفید، 1381٫
6- اهداف مجازات ­ها در جرایم جنسی مستوجب حدّ در حقوق کیفری اسلام، مجله علمی- پژوهشی نامه مفید، شماره 23، پاییز 1379٫
5- ولایت مطلقهٔ فقیه، فراقانونی یا در چارچوب قانون؟، مجموعه مقالات کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی(5-7 اسفند1378)، ج 5، صص545-603، 1378٫
4- مقررات کیفری، جرایم و مجازات ­ها در تورات ، مجله علمی ـ پژوهشی نامه مفید، سال پنجم ، شماره 17، بهار 1378 .
3- مدیریت مسجد در نظام اسلامی(قسمت دوم)، مجله وقف، میراث جاویدان، شماره 26 تابستان 1378٫
2- مدیریت مسجد در نظام اسلامی(قسمت اول)، شماره های 23 و 24 مجله وقف، میراث جاویدان، پاییز و زمستان 1377.
1-معماری مسجد از دیدگاه متون دینی، در مجموعه مقالات همایش معماری مسجد، گذشته، حال و آینده ، دانشگاه هنر و دانشگاه پردیس اصفهان، آذر 1376،ج 2، صص 241-286٫

د) مقالات انگلیسی:
Religion and Human Dignity, Theoretical Foundation of Human Rigths: Proceedings of the second International Conference on Human Rights, 17-18 May 2003, translated by: Hooman Arabi, Mofid University, 2003.
Islamic Teachings and the Relation between Public and Private spheres, in: Karim Douglas Crow(ed.), Islam Cultural Transformation, and the Re-emergence of Falsafeh, Iranian Institute of Philosophy, Tehran, 2009.
Islamic Doctrine and the Relationship between the Public and Private Spheres, in: John P. Hogan, History and Cultural Identity: Retrieving the Past, Shaping the Future, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C.,2011, pp.199-205.
Nobahar, Rahim, The Role of the Quran in Legal Reasoning (Ijtihad), in: Bhojani, Alireza, Rooji, Laurense de, Bohlander, Michael(eds.), Visions of Sharia: Contemporary Discussions in Shīī Legal Theory, Brill, Leiden and Boston, 2019, pp. 57-82

ه- ترجمه از انگلیسی به فارسی:
«استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل عمومی»، کار مشترک با دکتر سید علی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی، ش37، بهار و تابستان 1382
«خلوت»، نوشتهٔ: جودیث دکیو، دایره المعارف استنفورد، مجلهٔ تحقیقات حقوقی، ش47، بهار و تابستان1387، صص271-301
«مجازات و فن­آوری­های قدرت: اثر میشل فوکو»، نوشتهٔ: دیوید گارلند، در مجموعه مقالات:” تازه­ های علوم جنایی، انتشارات میزان، 1388
مقدمه ویلیام رگ بر کتاب از واقعیت ها تا هنجارها نوشتهٔ یورگن هابرماس در سالنامهٔ ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، شمارهٔ 3، سال 1386٫
تاریخچه و مفهوم جامعهٔ مدنی و حوزهٔ عمومی، نوشتهٔ: س. کالون، همراه با دیباچه ای در بارهٔ دیدگاه های اسلامی در این باره، مجلهٔ تحقیقات حقوقی، ش51، بهار و تابستان 1389.
جرم انگاری همچون آخرین چاره، نوشتهٔ: نیلز یاربورگ، همراه با دیباچه ای در بارهٔ دیدگاههای اسلامی در این باره، مجلهٔ تحقیقات حقوقی، شماره 53، بهار 1390٫
تقسیم بندی عمومی-خصوصی، هایلل استاینر، همراه با دیباچه ای در بارهٔ دیدگاه­های اسلامی در بارهٔ حق­های عمومی و خصوصی، دو فصلنامه حقوق اساسی، ش13، تابستان 1390٫
اندیشه های ویرانگر: نسل زدایی و نقش ایدئولوژی، در جرم شناسی فراملی، به کوشش: حمیدرضا نیکوکار و دیباچه علی حسین نجفی ابرندآبادی، میزان، تهران، 1396، صص347-377
تورم جمعیت زندان ها: در جست و جوی کارآمدترین راه حل ها، نوشتهٔ هانس یورگن آلبرشت، کارمشترک با گروهی از اساتید، مرکزتحقیقات استراتژیک، تهران، 1395

و) برخی از خلاصه مقاله ها و سخنرانی­ های علمی:
سقط جنین در آیینه قاعده لاحرج، برای سمینار بررسی ابعاد سقط جنین در ایران، پژوهشکده ابن سینا و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، اسفند ماه1381٫
تأملاتی پیرامون مفهوم فقهی- حقوقی مادر در نشریهٔ باروری و ناباروری، پژوهشکدهٔ ابن سینا، بهمن1381٫
ازدواج نهاد بی­بدیل، سمینار ازدواج و جایگزین­ های آن، دانشکدهٔ الهیات دانشگاه بیرمنگام، بیرمنگام، بهمن1383٫
مدل شناسی سیاست جنایی اسلام، ارائه شده در بیست و سومین نشست تازه های علوم جنایی، دانشکدهٔ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پانزدهم آبان 1384، چاپ شده در: تازه های علوم جنایی، زیر نظر: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، میزان، تهران، بهار 1388، صص1177-1181٫
اسلام و مدارا، دانشگاه مانیپال، هند، بهمن 1384٫
دولت در اسلام، دانشگاه کاتولیک آمریکا، دانشکدهٔ حقوق، واشنگتن، آمریکا، شهریور 1385٫
ایثار همچون بنیادی برای خیر مشترک، انجمن فلسفی آمریکا، واشنگتن، آمریکا، بهار 1386٫
رویکرد زمینه ­گرایی در مکتب قم: ویژگی های مدرسهٔ فقهی آیه الله العظمی بروجردی، خلاصه مقاله برای کنفرانس بین­ المللی در بارهٔ آموزش حوزوی، چشم­ اندازهای شیعی و مسیحی، دانشکده الهیات، دانشگاه دورام، انگلستان، خرداد 1389٫
Towards a Diverse and Gradual Concept of Maturity in Shi’I Jurisprudence, Abstract and presentation for Al-Mahdi Institute Contemporary Fiqhi Workshop, 3th -5th April 2014, Birmingham, Uk.
Trust between Muslims and People of Other faith, Istanbul, August 2014.
خداوند به مثابه سرچشمه صلح، امنیت و آرامش، سمینار بین المللی نقش ادیان در کاهش خشونت، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، آذر 1393٫
اخلاق گرایی و حریم خصوصی، سمینار تخصصی در باره: حریم خصوصی در فقه و حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، 6دی 1393٫

5ـ مسئولیت های علمی:
-مدیر گروه معارف دانشگاه مفید، 1376-1377٫
-عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید از 1379ـ1381٫
-عضو کمیته علمی همایش معماری مسجد، گذشته، حال و آینده، تهران، دانشگاه هنر و دانشگاه پردیس اصفهان، آذر1376٫
-دبیر و عضو کمیته علمی همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها ، دانشگاه مفید، تهران 1380
-عضو شورا و کمیته علمی همایش مبانی نظری حقوق بشر، دانشگاه مفید،1382
-عضو شورای علمی دانشگاه مفید 1380٫
-مسئول بخش فقهی و عضو کمیته علمی سمینار بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران ، پژوهشکده ابن سینا(جهاد دانشگاهی) و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، اسفند 1381٫
-مسئول بخش فقهی طرح تحقیقاتی و سمینار علمی سقط جنین، جهاد دانشگاهی – پژوهشکده ابن سینا، 1383٫
-عضو کمیتهٔ ملی اخلاق زیستی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو،1383-1385٫
-عضو کمیتهٔ کنگره بین المللی اخلاق زیستی، وزارت علوم و فناوری با همکاری یونسکو، 6-8 فروردین 1383، تهران.
-عضو کمیتهٔ اخلاق در پژوهش های علوم زیستی و پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، 1383٫
-عضو کمیتهٔ داوران گروه فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث، نخستین جشنوارهٔ فارابی، 1386٫
-عضو هیئت داوران همایش بین المللی صلح، حقوق بشر و دین، مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1388٫
-عضو هیأت داوران کتاب فصل و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1392،1389، 1393٫
-سرپرست گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1397-1394

ز) پایان نامه های راهنمایی شده در مقطع دکتری
مبانی فقهی اصل قضایی بودن مجازات­ها، مهدی ذوالفقاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، خرداد 1390
مبانی فقهی و اخلاقی ممنوعیت مطلق شکنجه، سیدحسین علیزاده طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1395
گونه شناسی خطاب های دینی و تأثیر آن بر فتاوای فقهی، محمد رمضانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، آذر 1396
مطالعه حقوقی- جرم شناختی جرم در جامعه مخاطره آمیز، یزدان صیقل، دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1397
ثبات و تغیر در نظام کیفری دوگانه حد-تعزیر، حسین خدایار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، آبان1397
حقوق کودکان خارج از نکاح در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و اسناد بین المللی، راهنمایی مشترک با استاد فقید دکتر عزت الله عراقی، دانشجو: سیدجعفر حسینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، آذر1398
آسیب اجتماعی شناسی و حقوق کیفری، اسماعیل انصاری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1398

ز)برخی از پایان­ نامه های راهنمایی شده در مقطع کارشناسی ارشد:
مبانی فقهی اطاعت از قانون، سیدعلی حسینی، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی، حوزه علمیه قم، 1384٫
مداخله دولت در خشونت های خانوادگی از منظر حقوق بشر، مریم فرشیدفر، دانشگاه شهید بهشتی، 1388٫
تحلیل مبنای دیه، سعید امیری، دانشگاه شهید بهشتی، 1388٫
رویکرد اقتصادی به نظام عدالت کیفری، محمد اخلاقی، مجتمع آموزش عالی اهل البیت(ع)، 1388٫
اصل قضایی بودن مجازات ها در حقوق ایران و اسناد بین المللی، علی کشوری، دانشگاه شهید بهشتی، 1388٫
مطالعه جرم قاچاق انسان در حقوق ایران و افغانستان در پرتو اسناد و مقررات بین المللی، لیاقت علی عالمی، مرکز آموزش عالی اهل البیت(ع)، 1389٫
جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران، محمدعارف احمدی، مرکز آموزش عالی اهل البیت(ع)، 1389٫
نقش شریعت در جرم انگاری در نظام حقوقی افغانستان با تکیه بر تجربیات جمهوری اسلامی ایران، سیدجاهد نعمتی، مرکز آموزش عالی اهل البیت(ع)، 1389٫
شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و عراق، حیدر العمر، مرکز آموزش عالی اهل البیت(ع)، 1389٫
قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجین، سیده ام البنین حسینی، دانشگاه شهید بهشتی، 1389٫
مبنای تقسیم بندی جرایم به حد و تعزیر، امیر عرفانی فر، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1393٫
جرم انگاری در پرتو رعایت مصالح بزه دیده، فاطمه صفاری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1393٫
بررسی فقهی-حقوقی ازدواج با فرزندخوانده، احسان احمدیان، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1393٫
بازخوانی سرچشمه های اندیشه های تکفیری در منابع اسلامی، ندا هلیلی، گروه حقوق بشر، دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی، شهریور 1394٫
بررسی رابطه حقوقی مهر و عقد ازدواج، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، جواد رحیمی مهر، شهریور 1394٫
تفکیک هستی شناختی مجرم از جرم، محمدحمید با اخلاق، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1394٫
میزان تقصیر و تأثیر و سهم آنها در مسئولیت کیفری، شهروز نوروزی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 1394٫
مبانی کیفرگذاری در جرایم مستوجب حد، امیرحسین پیران، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1394٫
بخت اخلاقی و حقوق کیفری، محمدرضا خط شب، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور 1395٫
اصل تناسب در اکراه رافع مسئولیت کیفری، سید علی منجمی، دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی، 1395٫
سلب خودسرانه حیات در سیستم حقوقی ایران و نظام بین المللی حقوق بشر، دانشگاه علامه طباطبایی، 1395
ترتیب اجرای کیفرهای متزاحم در حقوق کیفری ایران، ایرج خلیل زاده، دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی، دی 1395٫
نسبت احکام حکومتی با مفاهیم جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی ایران، سیدمحمدرضا متقی، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور 1395٫
تقدم حق الناس بر حق الله در حقوق کیفری، محمدرضا امچدی، دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی، دی 1395٫
بار اثبات دفاع مشروع، محمد محافظت کار سرشکه، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تیر 1396٫
نظریه دولت در اسلام محمد سعید عشماوی، محمد مرندی، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1396٫
نقش رضایت زوجین در رابطه زناشویی، نفیسه محمدعلی زاده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان1396
مطالعه نهاد خانواده از چشم انداز تقسیم بندی عمومی-خصوصی، عفت هاشمی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1396٫
جنایت علیه جهانگردان در نظام حقوقی ایران، نهال احمدخان بیگی، دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی، آذر 1396٫
بررسی و نقد تعزیرات منصوص شرعی، یاسر بای، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پاییز 1396٫
چالش های حقوقی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس، سمیه نظری، داشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حقوق خصوصی، تابستان 1396
تخصیص بهینه منابع به نظام عدالت کیفری، همایون داداشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تابستان 1398
نظریه تعطیل حدود در عصر غیبت، سیده پریسا پورهاشمی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور1398
شاخص های کمی کردن خسارت معنوی در محکومیت های کیفری، مهدی برادران، دانشکدهٔ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، آذر1399
چالش های فرایند ثبت رسمی طلاق زوج های ایرانی مفیم خارج کشور، محسن زارع ده آبادی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، زمستان 1399
تعارض اصل و ظاهر حال در دعوای کیفری، حنانه یزدان پناهی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، بهمن 1399
 
تاریخ ثبت در بانک 5 خرداد 1400  
فایل پیوست
تصویر