کد sr-46314  
عنوان اول همیشه دوست داشتم روی پای خودم بایستم و زندگی مستقل داشته باشم  
عنوان دوم گفت و گو با حمید قاسمی و منصوره مقصودی زوج دارای معلولیت  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه توان یاب  
شماره پیاپی 58  
سال 1394شمسی  
ماه زمستان  
شماره صفحه (از) 40  
شماره صفحه (تا) 41  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 23 تیر 1400  
فایل پیوست
تصویر