کد sr-46310  
عنوان اول به دوستان توصیه می کنم که از ازدواج نترسند  
عنوان دوم گفتگو با محسن نظری  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه توان یاب  
شماره پیاپی 62  
سال 1395شمسی  
ماه زمستان  
شماره صفحه (از) 45  
شماره صفحه (تا) 47  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 23 تیر 1400  
فایل پیوست
تصویر