کد sr-46309  
عنوان اول گفت و گو با کسی که معلولیت هیچوقت مانع راهش نبوده است  
عنوان دوم چهره موفق خانم فرزانه حبوطی  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه توان یاب  
شماره پیاپی 62  
سال 1395شمسی  
ماه زمستان  
شماره صفحه (از) 41  
شماره صفحه (تا) 42  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 23 تیر 1400  
فایل پیوست
تصویر