کد sr-46308  
عنوان اول در دنیا توسعه و دسترسی به الکترونیک، ابزاری معادل توانبخشی است  
عنوان دوم آیدین نعمتی، کار آفرین نمونه  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه توان یاب  
شماره پیاپی 62  
سال 1395شمسی  
ماه زمستان  
شماره صفحه (از) 20  
شماره صفحه (تا) 21  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 23 تیر 1400  
فایل پیوست
تصویر