کد sr-45553  
عنوان اول معلولان هم می توانند فریلنسر یا آزاد کار باشند!  
نویسنده مانی رضوی زاده  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه توان یاب  
شماره پیاپی 62  
سال 1395شمسی  
ماه زمستان  
شماره صفحه (از) 8  
شماره صفحه (تا) 15  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 4 خرداد 1400