کد sr-45551  
عنوان اول به بهانه روز جهانی معلولان  
نویسنده مجید انتظاری  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه توان یاب  
شماره پیاپی 62  
سال 1395شمسی  
ماه زمستان  
شماره صفحه (از) 3  
شماره صفحه (تا) 10  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 4 خرداد 1400