کد sr-45549  
عنوان اول ورزش موثرترین درمان برای معلولان است / نگاهی گذرا به تاریخچه ی پاراالمپیک  
مترجم پوریا طیارزاده  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه پیک توانا  
شماره پیاپی 64  
سال 1395شمسی  
ماه آذر  
شماره صفحه (از) 28  
شماره صفحه (تا) 35  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 4 خرداد 1400