کد ho-22674  
عنوان دستورالعمل نحوه اداره و گسترش بخش نابینایان و کم بینایان  
تاریخ 1390شمسی  
انتشار منتشر شده  
تعداد صفحه 14  
محل نگهداری نهاد کتابخانه های عمومی کشور  
تاریخ ثبت در بانک 6 آذر 1397  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر