کد ho-17473  
عنوان مشارکت کامل با زبان اشاره!  
موضوعات اختصارات ، معرفی ، چرا هفته جهانی ناشنوایان مهم است؟ ، موضوعات گذشته ، هفته جهانی ناشنوایان ، همکاری کنید! ، مسألهها را شناسایی کنید ، توانمندسازی زنان ناشنوا در کشورهای در حال توسعه  
انتشار منتشر نشده  
متن شعار هفته جهانی ناشنوایان در سال 2017 به زبان انگلیسی چنین است:
" Full Inclusion With Sign Language! "
ترجمه کلمه به کلمه آن در زبان فارسی میشود: "مشارکت کامل با زبان اشاره!" که شاید چندان واضح نباشد.
مفهوم این شعار و آنچه در آن نهفته این است:
زبان اشاره ؛ ایجاد فرصت برابر و مشارکت کامل ناشنوایان در امور اجتماعی همانند افراد شنوا می باشد.
و همچنین
با استفاده از زبان اشاره، من از فرصتهای برابر تحصیلی، شغلی، زندگی و... همانند افراد شنوا برخوردار میشوم.
امیدواریم همه مسئولان کشور این شعار مهم هفته جهانی ناشنوایان را به خوبی درک کرده و به خواسته های مهم و اساسی ناشنوایان به طور جدی رسیدگی نمایند.  
تاریخ ثبت در بانک 27 مهر 1396  
فایل پیوست
تصویر