کد ho-16816  
عنوان گزارش فعالیت های انجام پذیرفته توسط انجمن فرهنگی، ورزشی و گردشگری پارس در هفته جهانی معلولین – آذر 12395  
انتشار منتشر نشده  
تعداد صفحه 14  
تاریخ ثبت در بانک 20 شهریور 1396  
فایل پیوست
تصویر