کد ho-16815  
عنوان شیوه نامه اجرایی به همراه چک لیست نظارت بر طراحی و اجرای مناسب سازی بوستان‌های شهری  
موضوعات 1. ضوابط طراحی بوستانهای شهری برای افراد دارای معلولیت ، الف) ورودی ، ب) پارکینگ ، ج) معابر داخل بوستان ، د) پلهای ارتباطی داخل بوستان ، ه) مسیر پلکانی ، و) سطح شیبدار ، ز) مبلمان در بوستان ، ح) فضاهای بهداشتی ، ط) موزاییک راهنما ، 2. چک لیست طراحی و نظارت بر بوستان های شهری  
انتشار منتشر نشده  
تعداد صفحه 28  
تاریخ ثبت در بانک 20 شهریور 1396  
فایل پیوست
تصویر